Budget og budgetopfølgning/rapportering

16. april 2020

Budget og budgetopfølgning/rapportering

Kan arbejdet med budget og budgetopfølgning i din virksomhed forbedres?

I takt med at problemer vedrørende fortsat drift mv. øges, er der et stigende behov for at arbejde med budget og budgetopfølgning. Det skyldes, at opretholdelse af kreditfaciliteter i banken typisk forudsætter, at virksomhedens budget rent faktisk kan holdes.
 

Budget

Budgettet beskriver budgetforudsætninger og indeholder resultat-, balance- og likviditetsbudget. Desuden indeholder det ofte underliggende specialplanlægning, herunder f.eks. mængdebaseret produktionsplanlægning opdelt på kunder/sager/medarbejdere mv.
 

Budgetopfølgning/rapportering

Budgetopfølgningen består tilsvarende af afvigelsesforklaring og opstillinger af realiserede tal i forhold til budget - i perioden -år til dato og i forhold til sidste år. Hertil kommer ofte en tilhørende underliggende specialrapportering, se tidligere.
 

Tilknyttede administrative og ledelsesmæssige processer

Det er væsentligt, at en budgetopfølgning indeholder pålidelige afvigelsesforklaringer. Det forudsætter, at afslutningsprocesserne i bogholderiet/regnskabsafdelingen fungerer, så ledelsen ikke skal bruge ret meget tid på budget og budgetopfølgning, herunder afvigelsesforklaringer.

Det væsentlige i forbindelse med budget og budgetopfølgning er derfor, hvordan ledelsen reagerer på eventuelle afvigelser; dvs. hvilke fremadrettede tiltag ledelsen får indført for at sikre, at de i budgettet opstillede målsætninger indfries.

I denne forbindelse er det også væsentligt, at specialplanlægning og -rapportering tilpasses, så den nødvendige kobling mellem virksomhedens mål og de enkelte medarbejderes hverdag sikres, herunder de forhold som medarbejderne selv kan påvirke.

Koblingen er således en forudsætning for, at budget og budgetopfølgning kan anvendes til præstationsmåling og -belønning, herunder belønning af ikke finansiel karakter i form af anerkendelse mv.

Desuden kan det være nødvendigt for ledelsen at supplere arbejdet med budget og budgetopfølgning med adfærdsregulerende regler og politikker, der klart specificerer, hvordan produktionen skal foretages for at sikre, at virksomhedens budget rent faktisk kan overholdes.

Endelig kan det være nødvendigt at ændre ledelsen eller medarbejdersammensætningen simpelthen for at sikre knowhow om, hvordan produktionen skal foretages.
 

Finansieringsmæssigt er det væsentligt, at virksomhedens budget rent faktisk kan holdes

Hos Roesgaard arbejder flere medarbejdere med budget og budgetopfølgning/rapportering, herunder de tilknyttede administrative og ledelsesmæssige processer. Finansieringsmæssigt er det nemlig overraskende væsentligt, at der anlægges en helhedstankegang med henblik på at sikre, at virksomhedens budget rent faktisk kan holdes. 

Ring til Roesgaard og hør, om arbejdet med budget og budgetopfølgning i din virksomhed kan forbedres – og gør det gerne i god tid, så der er en realistisk mulighed for at løse evt. problemer vedrørende fortsat drift mv.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk