Covid-19: Omstillingspuljen – ansøgningsfrist den 13. november 2020

11. november 2020

Covid-19: Omstillingspuljen – ansøgningsfrist den 13. november 2020

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning.

Eksempler på berørte virksomheder:

 • Konference-/ mødesteder
 • Rejsebureauer
 • Hoteller
 • Forlystelser
 • Restauranter
 • Oplevelsescentre
 • Diskoteker/natteliv
 • Events
 • Virksomheder i turismeværdikæden
   

Krav til virksomheden:

 • Omsætningen skal være faldet med mindst 30%.
 • Ansøger skal sandsynliggøre, at virksomheden har været i sund drift før Covid-19, f.eks. gennem tidligere regnskaber og positiv egenkapital.
 • Ansøger skal have et dansk CVR-nummer.
 • Selvfinansiering på 25% af det samlede tilskudsbeløb
   

Det er muligt at få støtte til følgende aktiviteter:  

Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller

Der er her tale om støtte til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering samt samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.

Kompetenceudvikling

I relation til håndtering af Covid-19, herunder certificeringer.

I relation til omstilling/tilpasning, herunder træning i nye digitale redskaber.

Køb af udstyr

Fysisk ombygning/materialer. Nye digitale eller bæredygtige løsninger.
 

Ansøgningsrammen er følgende for virksomhederne:

1-9 ansatte kan søge op til 250.000 kr.

10-49 ansatte kan søge op til 500.000 kr.

50-240 ansatte kan søge op til 1.000.000 kr.

Bemærk, at tilskudsbeløbet ikke er et lån og derfor ikke skal tilbagebetales.

Kontakt Roesgaard – så hjælper vi med ansøgningen og den efterfølgende dokumentation.

Skrevet af: