Enighed om gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

12. juni 2020

Enighed om gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 nået til enighed om gradvist at udfase den midlertidige lønkompensationsordning.

Forlængelse af perioden

Lønkompensationen forlænges fra den 9. til og med den 29. august 2020. Dette indebærer, at ordningen kommer til at strække sig hen over industriferien.

I den forbindelse er det et krav, at de medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation, forudsat at medarbejderne har optjent feriedagene efter ferieloven. De enkelte virksomheder kan under alle omstændigheder ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden.

Hvis virksomheden fortsat ønsker at modtage lønkompensation, skal de genansøge til Erhvervsstyrelsen om en ny periode med lønkompensation. Ansøgningen udfyldes og indsendes via virk.dk

 

Krav til modtagelse af lønkompensation

De øvrige rammer for lønkompensationsordningen fastholdes uændrede. Dog er det relevant, at forlængelsen af perioden først fra 3 til 4 måneder og nu til mere end 5,5 måneder, stadig har de samme betingelser som den oprindelige periode, hvor det skal sikres, at der gennemsnitligt over alle månederne er hjemsendt minimum 30% af medarbejderstaben. Det betyder f.eks., at der i starten af perioden kan være 90% hjemsendt og til slut kun 10%.

Skrevet af: