Er du klar til en Corona-snak med banken?

17. marts 2020

Er du klar til en Corona-snak med banken?

Du arbejder sikkert på højtryk for at bevare overblikket over din virksomheds situation, efter sidste uges meddelelse om at Danmark lukker ned.

Fokus er naturligt på at begrænse tab. Men husk også, at de fleste virksomheder på kort sigt ikke nødvendigvis går konkurs af manglende indtjening, men af manglende likviditet. Regulering af bankerne er i øvrigt også blevet lempet, så de burde kunne udlåne trods Corona-krisen. Derfor spørgsmålet – Er du klar til en Corona-snak med banken?

Det vil mere konkret sige:

  • Har du et udkast til revideret årsrapport for 2019 klar?
  • Har du en afstemt og ajourført balance f.eks. pr. 29. februar 2020 klar?
  • Har du et opdateret resultat-, balance- og likviditetsbudget for resten af 2020 klar, herunder gerne med forskellige scenarier i forhold til nedgang i omsætning, periode, tilpasningsmuligheder mv.?
  • Har du et bud på din virksomheds likviditetsbehov de kommende 2-3 måneder klar?
  • Har du overvejet regeringens initiativer, og i hvilket omfang disse kan komme din virksomhed til gode?
  • Har du et bud på, hvor meget likviditet du kan frigøre f.eks. i dit holdingselskab?

Kan du svare JA til ovenstående, er du klar til en Corona-snak med banken.

Hvis du svarer NEJ, er det måske tid til en snak med regnskabsafdelingen i din virksomhed og måske også en snak med Roesgaard.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk