Hjælpepakke til selvstændige og trængte virksomheder

18. marts 2020

Hjælpepakke til selvstændige og trængte virksomheder

Regeringen har i dag fremsat en hjælpepakke til selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

Finansministeren har i dag fremlagt forslag til en hjælpepakke til selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

Regeringens forslag består i, at selvstændige og små virksomheder med under ti ansatte vil få mulighed for at få delvis kompensation for deres tabte indtjening.

Yderligere vil regeringen hjælpe virksomhederne i nogle af de hårdest ramte brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen, transportbranchen og luftfartsselskaberne, ved at dække op mod 80% af virksomhedernes faste udgifter.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Regeringens og Folketingets hidtidige initiativer som følge af Corona-krisen har primært fokuseret på de større danske virksomheder.

Mange selvstændigt erhvervsdrivende oplever dog også store udfordringer, og der har derfor været efterspurgt initiativer til også at afbøde konsekvenserne af COVID-19 for denne del af landets virksomheder.

Regeringen har derfor foreslået en midlertidig kompensationsordning for selvstændige.

Ordningen betyder, at selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af Corona-krisen, kan få en midlertidig og delvis kompensation fra staten.

Kompensationen vil udgøre 75% af virksomhedens omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Dette beløb svarer til satserne i lønkompensationsordningen for lønmodtagere aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kompensationen kan dog udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Kompensationsordningen kan – ligesom for lønmodtagere – højst vare i tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Det er desuden en forudsætning, at virksomheden maksimalt har ti ansatte.

Virksomhederne kan ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virksomhedsguiden.dk. Det er ikke muligt at søge endnu, men det forventes at ske snarest muligt. Nærmere information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk

Eksempel på kompensationsordningen

”En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af Corona-virus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40%.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.”

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Flere virksomheder oplever en markant nedgang i deres omsætning som følge af Corona-krisen men har fortsat udgifter til husleje og andre faste udgifter.

Regeringen foreslår derfor, at de hårdest ramte virksomheder skal kunne opnå en delvis kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Kompensationsordningen vil efter forslaget være baseret på følgende principper:

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40%)
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%
  4. Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  5. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage. Ellers er kompensationen uden tilbagebetalingspligt.

Som det fremgår, dækkes faste udgifter med 25 – 80% i op til 3 måneder, hvis virksomhedens omsætningsfald i Danmark er på mere end 40%.

Hvilke faste udgifter, der er tale om, er dog ikke nærmere defineret endnu. De to oplæg skal nu forhandles med de øvrige partier i Folketinget, hvorefter der forventes at blive fremsat lovforslag med angivelse af de præcise betingelser.

Ordningen supplerer andre initiativer

Den nye hjælpepakke supplerer trepartsaftalen om lønkompensation og de vedtagne initiativer om udskudt betaling af skat og moms mv., der skal styrke danske virksomheders likviditet.

Paletten af støtteordninger kan vises således:

 

Skrevet af: