Ny lov om formuefordeling giver virksomheden bedre mulighed for at overleve

15. januar 2018

Ny lov om formuefordeling giver virksomheden bedre mulighed for at overleve

Lovændringen åbner nye muligheder for, at ægtefæller kan etablere en formueordning, som er målrettet netop deres økonomiske situation.

For virksomhedsejere og hovedaktionærer kan et målrettet valg af en formueordning med ægtefællen give sikkerhed for, at virksomheden ikke påvirkes negativt af f.eks. skilsmisse.

Den nye lov ændrer ikke ved udgangspunktet om, at ægtefællers formue deles lige ved ægteskabets opløsning, medmindre formuen helt eller delvist er gjort til særeje. Med ændringen suppleres de eksisterende særejeformer dog med såkaldt ”sumsæreje” og ”sumdeling”.

Sumsæreje

Sumsæreje er en aftale om, at et bestemt beløb skal være særeje. Det er således muligt at aftale, at f.eks. 1.000 t.kr. af den ene ægtefælles formue skal være sumsæreje, sådan at ægtefællen ved ægteskabets opløsning kan udtage dette beløb forlods. Det kunne f.eks. være, fordi den ene ægtefælle netop har taget 1.000 t.kr. med ind i ægteskabet.

Sumdeling

Sumdeling giver mulighed for, at ægtefællerne kan aftale, at alt, hvad ægtefællerne ejer og senere erhverver, skal være særeje, bortset fra et bestemt beløb. Det kunne f.eks. være 2.000 t.kr. af formuen, som skal behandles som fælleseje og deles lige mellem ægtefællerne ved ægteskabets opløsning i forbindelse med skilsmisse eller død.

Sumdelingsreglen kan dermed, på samme måde som særeje, være med til at sikre, at en skilsmisse ikke får negativ indflydelse på muligheden for at videreføre virksomheden, samtidig med at også ægtefællen tilgodeses med et beløb ved skilsmissen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne om særeje ikke kan stå alene, da reglerne om særeje og sumdeling alene angår fordelingen af formuen ved ægteskabets opløsning, uanset om opløsningen af ægteskabet sker ved skilsmisse eller ved død. Det kan derfor være nødvendigt at kombinere særejebestemmelser med et testamente mv., som sikrer, at ens formue fordeles som ønsket ved død.

Ring til Roesgaard for at drøfte mulighederne for at videreføre eller generationsskifte din virksomhed ved skilsmisse og død.