Nye frister for tilbagebetaling af rentefrie moms- og A-skattelån

18. oktober 2021

 Nye frister for tilbagebetaling af rentefrie moms- og A-skattelån

Med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser for danske virksomheder som følge af Covid-19 har mange virksomheder haft mulighed for at optage rentefrie moms- og A-skattelån. Idet de første tilbagebetalingsfrister for lånene nærmer sig, og mange af virksomhederne fortsat ikke har fået opbygget en tilstrækkelig likviditet til at kunne tilbagebetale, har Folketinget netop besluttet af udskyde betalingsfristerne for nogle af lånene.

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i september 2021 en politisk aftale om at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022.

Den politiske aftale har udmøntet sig i et lovforslag, som er blevet hastebehandlet i Folketinget, og som nu er blevet vedtaget.

Loven indeholder ligeledes en midlertidig udvidelse af den maksimale varighed for betalingsordninger vedrørende skattekontogæld fra 12 måneder til 24 måneder - dette med henblik på at give virksomhederne mulighed for at oprette en samlet og lang betalingsordning for de momslån, som får udskudt tilbagebetalingsfristen til den 1. april 2022, og det A-skattelån som i forvejen skal tilbagebetales den 1. april 2022.

Lønsumsafgiftslån er ikke omfattet af fristudskydelsen, hvorfor de første lønsumsafgiftslån skal tilbagebetales 1. november 2021.

Opdateret oversigt over frister for tilbagebetaling

Oversigt over frist for tilbagebetaling for de enkelte rentefrie moms- og A-skattelån:

Momslån:

Ansøgningsperiode Frist for tilbagebetaling
17. november - 18. december 2020 1. april 2022
5. maj - 16. juni 2020 1. april 2022
17. marts - 14. april 2021 1. april 2022
2. juni - 16. juni 2021 1. november 2022

A-skattelån:

Ansøgningsperiode Frist for tilbagebetaling
3. februar - 31. marts 2021 1. november 2022
8. marts - 8. april 2021 1. april 2022
9. april - 7. maj 2021 1. juni 2022
10. maj - 7. juni 2021 1. februar 2023
8. juni - 22. juni 2021 1. maj 2023

Har du spørgsmål til tilbagebetalingsfristen, eller har du brug for hjælp til indberetning, er du velkommen til at kontakte Roesgaard.

Skrevet af: