Rapporterer din virksomhed tilstrækkeligt om klimapåvirkning og bæredygtighed?

25. november 2019

Rapporterer din virksomhed tilstrækkeligt om klimapåvirkning og bæredygtighed?

Bæredygtighed og klimapåvirkning står højt på både politikernes og forbrugernes agenda og deraf afledt også til B2B-segmentet.

Store virksomheder (regnskabsklasse C-stor og D) er pålagt tvungen rapportering om samfundsansvar (CSR) i årsrapporten, men for mange virksomheder kan det også give mening at rapportere frivilligt, idet det kan give konkurrencemæssige fordele. Dette kan især være relevant i en branche med et fysisk arbejdsmiljø eller en energikrævende produktion.

På samme måde kan virksomheden af sine kunder blive pålagt at rapportere herom til kunderne.

Oftest medfører det at være energi-effektiv og have det bedst mulige arbejdsmiljø lavere omkostninger, hvorfor virksomhederne også tit måler herpå i forvejen – så hvorfor ikke rapportere og fortælle den gode historie?

ESG-rapportering
Med henblik på at sikre en ensartet rapportering har en række interesseorganisationer udarbejdet en ESG-standard, som står for Environment, Social og Governance (på dansk: miljø, sociale forhold og selskabsledelse). Formålet er at sikre sammenlignelighed på tværs af virksomheder og brancher samt over tid.

En frivillig ESG-rapportering kan f.eks. indeholde følgende nøgletal om miljømæssige, sociale og ledelsesforhold:

Der er ingen tvang eller krav i valg af nøgletal, og andre nøgletal kan være relevante, men for at øge pålideligheden af rapporteringen bør den være databaseret.

I en tid, hvor bæredygtighed og klima står så højt på agendaen, er spørgsmålet, om din virksomhed tør undlade at rapportere?

Ring til Roesgaard og drøft din virksomheds rapportering om klima, bæredygtighed og samfundsansvar mv.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk