Robotic Process Automation (RPA) frigiver ressourcer til værdiskabende opgaver

10. oktober 2019

Robotic Process Automation (RPA) frigiver ressourcer til værdiskabende opgaver

I al sin enkelthed er Robotic Process Automation (RPA) en softwarerobot, der imiterer den måde, hvorpå en medarbejder betjener IT-systemer i virksomheden. Softwarerobotten er en virtuel assistent, der bl.a. kan logge ind, indtaste, beregne og indsamle data. Fordelene ved en softwarerobot er, at den arbejder 10 gange hurtigere end mennesker og arbejder 24/7, samtidig med at kvaliteten opretholdes og måske endda forbedres. Processerne tager blot udgangspunkt i faste forretningsregler, der kræver relativt få vurderinger og beslutninger.

Hvilke processer egner sig til automatisering?
Mange tænker fejlagtigt, at det udelukkende er hele processer, der skal automatiseres. I virkeligheden er dette scenarie snarere undtagelsen end reglen, idet der kan være mange elementer, der gør, at en total automatisering af hele processen ikke er mulig eller ikke giver mening. Et eksempel kunne være, at der midt i processen er en kreativ opgave som at vurdere, hvilke billeder der bedst egner sig i f.eks. en salgsannonce. Denne vurdering kræver et menneskeligt skøn og kan derfor ikke automatiseres af en robot – endnu. Figuren viser, hvordan automatisering kan indtænkes i forskellige processer. Der kan være lige så stor, hvis ikke større gevinstpotentiale ved at tænke automatisering ind i processer, som en slags hjælp til at komme gennem trivielle opgaver.

Hos Roesgaard anvender vi softwarerobotter til f.eks.:

  • at tjekke, om oplysningerne i vores kundedatabaser er opdaterede
  • at kontrollere standardiserede arbejdsprocesser i vores produktionssystemer, herunder i forbindelse med klargøring af regnskaber til ny sæson
  • at kvalitetstjekke regnskaber inden upload til Erhvervsstyrelsen, som i øvrigt også selv anvender softwarerobotter til det, de kalder indgangstjek af regnskaber

Der kommer hele tiden nye forslag til opgaver, som vi kan få softwarerobotterne til at løse for os.

Vi overvåger løbende teknologiudviklingen - så ring til os og få inspiration til din virksomheds arbejde med f.eks. robotter eller anden administrationsteknologi.