Splitleasing kan medføre, at medarbejderen bliver beskattet af fri bil

22. marts 2018

Splitleasing kan medføre, at medarbejderen bliver beskattet af fri bil

Overholder din virksomhed reglerne ved almindelig udbetaling af kørselsgodtgørelse, og kan din splitleasingaftale accepteres af SKAT?

Når det handler om leasing af biler, findes der en række forskellige leasingformer, f.eks:

 • Operationel leasing
 • Finansiel leasing
 • Flexleasing
 • Splitleasing

Ved splitleasing foretages der en opdeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. Virksomheden betaler udgifterne til den erhvervsmæssige del, mens medarbejderen betaler udgifterne til den private del.

Landsskatteretten har tidligere på året taget stilling til en splitleasingaftale, hvilket medførte, at medarbejderen blev beskattet af fri bil. Beskatningen blev dog nedsat med medarbejderens betaling af udgifter til den private del.

Medarbejderen blev beskattet af fri bil, fordi:

 • der ikke var indgået separate aftaler mellem leasingselskabet og virksomheden og mellem leasingselskabet og medarbejderen
 • kørselsregnskabet blev tilsidesat
 • afregningen med leasingselskabet alene skete en gang årligt i stedet for månedsvist eller kvartalsvist

Hvorfor blev kørselsregnskabet tilsidesat?

Udfordringen ved splitleasing er at dokumentere den private og den erhvervsmæssige kørsel.

I sagen var anvendt en GPS-tracker, som ikke var god nok til formålet. Dette skyldes, at dokumentationen fra GPS-trackeren ikke opfyldte de almindelige krav, som også stilles ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

I forbindelse med udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal følgende altid fremgå af kørselsregnskabet:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nr.
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens mål med eventuelle delmål
 • Angivelse af antal kørte kilometer
 • De anvendte satser
 • Beregning af kørselsgodtgørelsen

Virksomheden skal løbende kontrollere, at ovennævnte oplysninger fremgår af kørselsregnskabet, og kontrollen skal være synlig f.eks. i form af underskrift, stempel eller fejlrettelser. Landsskatteretten var af den opfattelse, at en synlig kontrol hver måned af den private og den erhvervsmæssige kørsel var tilstrækkelig.

Sagen viser, at både virksomheder og medarbejdere skal være opmærksomme på kravene til splitleasingaftaler og kørselsregnskaber.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder reglerne ved almindelig udbetaling af kørselsgodtgørelse, eller om din splitleasingaftale kan accepteres af SKAT, så ring til Roesgaard.