Udvidet ret til sygedagpenge ved coronavirus

24. marts 2020

Udvidet ret til sygedagpenge ved coronavirus

Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende har nu en udvidet ret til sygedagpenge, når sygefraværet skyldes coronavirus.

Folketinget har vedtaget en ny lov som midlertidigt giver arbejdsgivere en udvidet ret til refusion af sygedagpenge for lønmodtagere, der er fraværende som følge af Corona.

Selvstændigt erhvervsdrivende har samtidig fået en udvidet ret til sygedagpenge for fravær, der skyldes
Corona.

Den midlertidige ordning er gældende fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Refusion af sygedagpenge til arbejdsgivere

Lønmodtagere der er uarbejdsdygtige pga. sygdom vil typisk have ret til enten sygedagpenge eller løn under sygdom. De første 30 dage udbetales sygedagpengene fra arbejdsgiveren og derefter fra kommunen. Ved løn under sygdom kan arbejdsgiveren efter 30 dage få udbetalt de sygedagpenge fra kommunen, som medarbejderen ellers ville have ret til fra kommunen. Normalt opnår arbejdsgivere altså ret til sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdage.

Med den nye lovændring får virksomhederne imidlertid ret til refusion af sygedagpenge allerede fra første fraværsdag, når en medarbejder er uarbejdsdygtig pga. Corona.

Den udvidede ret til refusion gælder både, hvor ansatte er konstateret smittet med coronavirus, og hvor ansatte er i karantæne. Lovændringen omfatter desuden ansatte, som må blive hjemme pga. anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold, herunder for eksempel medarbejdere der er hjemvendt fra særlige risikoområder, og som derfor anbefales at blive hjemme. Retten til sygedagpengerefusion bortfalder dog i det omfang, den ansatte arbejder hjemmefra.

Ansøgning om refusion skal fortsat ske gennem www.virk.dk. Der skal medsendes en erklæring på tro og love fra den sygemeldte om, at fraværet skyldes coronavirus.

Virksomheder der ønsker at benytte ordningen for ansatte, og der pga. coronavirus har været uarbejdsdygtige i perioden fra 27. februar 2020 til 17. marts 2020 skal ansøge herom senest den 15. april 2020.

Sygedagpenge til selvstændige

Selvstændigt erhvervsdrivende har som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

Med den nye lovændring kan selvstændige nu også få sygedagpenge fra første sygefraværsdag, når de er uarbejdsdygtige som følge af Corona.

Som for arbejdsgivere gælder det både, hvor den selvstændige er smittet, er i karantæne eller ikke kan udføre sit arbejde pga. anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold mv.

Sygedagpengelovens almindelige krav om forudgående beskæftigelse, beregning og udbetaling mv. finder fortsat anvendelse for begge ordninger.