Medarbejderforhold

I mange virksomheder er medarbejderne den væsentligste ressource. Vi hjælper med at sikre, at dine medarbejdere samt virksomhedens HR-funktion og bogholderi får de rette rammer til at værne om dette.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Lønbogholderi
 • Skattemæssige forhold
 • Skat og moms af personalegoder
 • Bruttotrækordninger
 • Incitamentsaflønning
 • Afgrænsning mellem lønmodtagere og erhvervsdrivende
 • Honorarmodtagere
 • Gennemgang af ansættelseskontrakter
 • Udarbejdelse af aftaler med medarbejderne
 • Vurdering af eller udarbejdelse af ansættelsesklausuler (kunde- og konkurrenceklausuler)
 • Generelle ansættelsesretlige spørgsmål, herunder i forbindelse med afskedigelser
 • Rådgivning om rekruttering og personaleledelse

 

Vi tilbyder en gennemgang af jeres medarbejderforhold, herunder ansættelsesaftaler og håndtering af medarbejderdata, for dermed at bidrage til, at reglerne efterleves og til håndtering af risikoen for godtgørelseskrav og bøder.

Roesgaard medarbejderforhold

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.