Ansøgning om rentefrit lån

5. maj 2020

Ansøgning om rentefrit lån

Der er i dag åbnet for muligheden for at søge om rentefrit lån vedrørende:

  • moms, hvis man afregner kvartalsvist eller halvårligt
  • lønsumsafgift – særlige forhold gør sig gældende

Der er særlige betingelser, der skal være opfyldt jf. linket.

Der skal ansøges via virk.dk –> rentefrie lån eller via dette link: https://indberet.virk.dk/search/virk/rentefrit%20l%C3%A5n

Ansøgningsfristen er 15. juni 2020, og lånet skal betales tilbage senest den 1. april 2021.

Vi kan hjælpe med ansøgningen, så tag derfor fat i din revisor, hvis du ønsker hjælp hertil.

Læs mere om de forskellige ordninger i vores samlede oversigt her: https://www.roesgaard.dk/files/pdf/oversigt_over_stoetteordninger_-_digital_folder.pdf

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk