Revision

Udvidet gennemgang

Vi tilbyder udvidet gennemgang til små og mellemstore aktie- og anpartsselskaber.

Lovgivningen om revisors afgivelse af erklæringer er blevet ændret sådan, at mindre og mellemstore virksomheder nu har mulighed for at vælge en erklæring med udvidet gennemgang frem for revision i henhold til internationale revisionsstandarder.

Små og mellemstore aktie- og anpartsselskaber kan derfor, på deres ordinære generalforsamling, vælge udvidet gennemgang.

Forskellen på en erklæring med revision og en erklæring om udvidet gennemgang er omfanget af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet.

Roesgaard udvidet gennemgang

Hvad er en udvidet gennemgang?

En ”udvidet gennemgang” kan sidestilles med en gennemgang efter de internationale standarder men med tillæg af visse yderligere handlinger.

En udvidet gennemgang indeholder bl.a.:

  • Et review
  • Bekræftelser fra pengeinstitutter for at sikre, at gælds- og kautionsforpligtelser indgår korrekt i regnskabet
  • Relevante advokatbreve for at sikre, at evt. igangværende retssager oplyses i regnskabet
  • Forespørgslen i tingbog, bilbog og personbog
  • Dokumentation for skatteindberetninger, moms og andre afgifter

 

Roesgaard udvidet gennemgang

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.