Poul
Erik Nielsen

Poul Erik rådgiver og er sparringspartner inden for forsikringssager, revision, omstrukturering og generationsskifte.

Poul Erik har stor erfaring med rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder, herunder rådgivning om omstrukturering og generationsskifte. Poul Erik er desuden specialist i økonomisk rådgivning af erhvervsvirksomheder i forbindelse med skader og tvister, bl.a. driftstabsopgørelse og har stor erfaring med rådgivning af internationale virksomheder omkring driftstab, herunder erstatningsopgørelser og forsikring. Poul Erik er udpeget som syns- og skønsmand.

Baggrund

Poul Erik er statsautoriseret revisor og tidligere partner hos både Deloitte og PwC.

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk