Revision

Øvrige erklæringer

Offentlige myndigheder og interessenter i selskaber og virksomheder kan stille krav om supplerende erklæringer fra revisor for at skabe yderligere troværdighed.

Det gælder f.eks. i forbindelse med:

 • Oprettelse af lån
 • Modtagelse af offentlige tilskud
 • Selskabsretlige forhold, herunder – stiftelse af selskab, kapitalforhøjelse eller -nedsættelse og omstrukturering
 • Budgetter
 • Rekonstruktion
 • Forsikringsopgørelser
 • Vækstregnskaber
 • Miljøregnskaber
 • Etc.

Erklæringer og rapporter, som skal bruges af andre end virksomheden selv, skal afgives med sikkerhed.

Roesgaard øvrige erklæringer

Vi tilbyder desuden følgende ydelser:

 • Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
 • Regnskabsaflæggelse efter særlovgivning i øvrigt
 • Rådgivning om valg af relevant regnskabspraksis

 

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.