Revision

Revision

Vores revision skaber værdi for dig og din virksomhed, mens revisionsprocessen er med til at ruste jer til fremtiden. 

Revision er ikke bare revision, selvom slutproduktet er en revisionspåtegning på regnskabet.

Som statsautoriserede og godkendte revisorer er vi kvalificerede og kompetente og følger de gældende regler efter internationale revisionsstandarder.

Som følge af vores kundebase har vi stor ekspertise inden for revision af aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og andre typer af virksomheder, hvor der er lovpligtigt, vedtægtsmæssigt eller frivilligt krav om udførelse af revision.

Revision med dig i centrum

Vi vælger den rigtige løsning sammen med dig – ud fra dine og dine interessenters behov.

Når vi udfører revision, opnår vi stor indsigt i din virksomhed. Vi ser, hvordan jeres processer fungerer og opnår forståelse for jeres tal. Derfor vil du også opleve, at vi udfordrer den måde, I driver forretning på.

Hvilken type erklæring skaber mest værdi for din virksomhed?

En revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for – eller tillid til –, at oplysningerne i årsregnskabet er retvisende og pålidelige.

Ikke alle selskaber og virksomheder har brug for den høje grad af sikkerhed, der ligger i en revision.

Små og mellemstore selskaber har mulighed for at vælge den begrænsede grad af sikkerhed, der ligger i udvidet gennemgang, hvor kravene til dokumentationen ikke er så omfattende som ved revision.

Vi tilbyder dig:

  • Revision
  • Udvidet gennemgang
  • Gennemgang / review
  • Assistance med opstilling

Case: Fra traditionel revisor til 360 graders rådgiver for Kloster A/S

I 1992 blev Kloster A/S revisionskunde hos Roesgaard. Siden da har logistikvirksomheden udviklet sig markant – og det samme har behovet for rådgivning og sparring om både økonomi, jura og forretningsudvikling.

For Kloster A/S er det kombinationen af en god og tæt relation til Roesgaard og en professionel rådgivning inden for en bred vifte af opgaver, som gør en forskel i det daglige. 

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.