Flemming
Nymann

Flemming er sparringspartner og rådgiver for ejerledere af SMV-virksomheder.

Flemmings primære fokus er revision og rådgivning af ejerledede virksomheder inden for et bredt udsnit af mange forskellige brancher, hvor kunderne er drevet både som selskaber og som personligt drevne virksomheder. Flemmings rådgivning omfatter bl.a. regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer og generationsskifte. Flemmings rådgivning til ejerlederen omfatter også indehaverens personlige forsikrings-, pensions- og formueforhold. Desuden hjælper Flemming virksomheder med budgetlægning og drøftelser med banken omkring virksomhedernes likviditet og sammensætning af finansiering. Flemming har samtidig flere års erfaring i forbindelse med generationsskifter eller optagelse af medarbejdere i ejerkredse af virksomheder.  

Baggrund

Flemming er uddannet cand.merc.aud. i 2010 og blev statsautoriseret revisor i 2013. Flemming har tidligere arbejdet hos KPMG, EY, QURIOS og er udlært ved et mindre lokalt revisionsfirma.

Flemming Nymann

Flemming Nymann

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 28  ·  fn@roesgaard.dk