Rådgivning

Budgettering

Et budget beskriver i detaljer, hvordan vi tror, fremtiden ser ud. Budgetprocessen er den ledelsesproces, som følger og udfører budgetplanen. 

Processen handler om at koordinere mål, bonusaftaler, handlingsplaner og ressourcer for det kommende år. Derefter måles og kontrolleres den aktuelle situation mod det forventede.

Det gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger i tide. Ved at erkende de udfordringer og muligheder, der venter virksomheden, er du godt rustet til fremtiden.


Et budget består normalt af fire dele:

  • Driftsbudget (resultatbudget)
  • Balancebudget (statusbudget)
  • Pengestrømsbudget
  • Investeringsbudget


Vi arbejder med rullende prognoser med løbende fem kvartaler, for at erstatte den statiske fremtidsudsigt et traditionelt budget lægger op til.

Prognoserne er en langt nemmere og kontinuerlig proces end de traditionelle budgetter, da de ikke dræner virksomheden for ressourcer én gang om året.

Hjælp til budgetlægningen

Hos Roesgaard hjælper vi vores kunder med at lægge et realistisk budget, hvor vi – i tæt samarbejde med dig som kunde – gennemgår og analyserer de opnåede og forventede resultater.

Desuden hjælper vi dig med implementering af hensigtsmæssige budgetprocesser og effektive budgetværktøjer.

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.