Rådgivning

Skatteret

Skattelovgivningen er under konstant forandring og bliver stadig mere kompleks. Som skatteyder er det derfor vigtigt at sikre sig, at man hverken snyder i skat eller snyder sig selv.

Vores rådgivning i skatteret omfatter bl.a.:


Skat ved etablering af virksomheder og ændring af ejerstrukturer

 • Selskabsskat
 • Beskatning af erhvervsdrivende, herunder virksomhedsordningen
 • Personbeskatning, herunder beskatning af ledelse og hovedaktionærer
 • Beskatning af personalegoder
 • Beskatning af fast ejendom, herunder strukturering af ejendomsprojekter
 • Koncernforhold og sambeskatning
 • Transfer pricing
 • International skatteret
 • Skat ved rekonstruktion og finansiering
 • Indhentelse af bindende svar
 • Skatteproces og førelse af skatte- og afgiftssager
 • Skatte- og afgiftsreview
 • Bistand til selvangivelser og indkomstopgørelser


Vi rådgiver også om alle skattemæssige forhold i forbindelse med:

 • Omstruktureringer
 • Generationsskifter
 • Incitamentsaflønning
 • Køb og salg af virksomheder


Når det drejer sig om skattesager for domstolene, eller når der i øvrigt er behov for det, samarbejder vi med eksterne advokater, der er specialiseret i f.eks. skatteproces.

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.