Rådgivning

Værdiansættelse

Store beslutninger bør træffes på et pålideligt og oplyst grundlag –uanset om du står over for et salg af din virksomhed, et generationsskifte eller en planlagt omstrukturering af koncernstrukturen.

Der findes en række forskellige metoder til at fastlægge værdien af en virksomhed, og det kan være svært at gennemskue, hvilken metode der passer bedst i den givne situation.

Hos Roesgaard vil vi gerne sikre en pålidelig værdiansættelse. Derfor sammenholder vi altid værdien på baggrund af to værdiansættelsesmetoder. Typisk anvendes DCF-metoden og markedsmetoden.

Med DCF-metoden tager vi udgangspunkt i forventningerne til den fremtidige indtjening, mens vi ved brug af markedsmetoden estimerer værdien på baggrund af sammenlignelige virksomhedshandler.

Vi har stor erfaring med at rådgive og sparre med virksomheder, som står over for store ændringer. Vi kan hjælpe med rådgivning i en salgsproces og agere sparringspartner i forhold til, hvilke knapper der skal drejes på for at opnå den højest mulige salgssum for din virksomhed.

Roesgaard værdiansættelse

Find den rigtige pris

Den rigtige pris er altid den, en køber ender med at betale. Du kan dog komme tæt på med en indikativ værdiansættelse.

Vi har hjulpet en lang række virksomheder med at foretage værdiansættelser, og vores specialister står klar til at hjælpe dig.

 

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.