Roesgaards årsrapport for 2021/22

12. oktober 2022

Roesgaards årsrapport for 2021/22

Vi ser tilbage på regnskabsåret 2021/22 med tilfredshed. Det seneste år har vi udvidet medarbejderstaben med 26 dygtige kolleger, som er med til at understøtte væksten i vores forretning, samtidig med, at vi har udvidet og renoveret vores faciliteter for at skabe de bedste forhold for vores medarbejdere, og dermed også kunderne.

Et år med vækst og store forandringer

Regnskabsåret 2021/22 blev endnu et rekordår for Roesgaard med en omsætning på 105 mio. kr. og et resultat på 28 mio. kr. Selvom vi havde forventninger om vækst i 2021/22, havde vi ikke forudset en omsætningsvækst på 16 % i forhold til sidste regnskabsår. Langt størstedelen af denne stigning er båret af organisk vækst og mange strategiske tiltag, som nu bærer frugt.

Balancesummen er steget til 33 mio. kr., og egenkapitalen udgør 21 mio. kr.


Etablering af servicecenter letter arbejdsbyrden

Et naturligt mål for os er at lykkes med at fortsætte den gode udvikling i firmaet. Vi har investeret i en række initiativer for at optimere forretningen.

Et af initiativerne er vores nyetablerede servicecenter, som skal servicere revisorerne. Den frigivne tid hos revisorerne gør, at de nu kan have mere fokus på kerneforretningen.

Vi ser det også som en nødvendighed at etablere et servicecenter, da efterspørgslen efter vores ydelser er stærkt opadgående. Hele branchen er i medvind, og ledigheden ligger på et lavt niveau. Med andre ord er det mere end svært at skaffe de nødvendige hænder, og vi ønsker at skabe luft omkring vores revisorer.
 

Et stærkt fundament til at fortsætte vækstrejse

Vi forventer en tilsvarende organisk vækst i det kommende år inden for alle forretningsområder. Med en høj medarbejder-og kundetilfredshed, flere fagområder og integrerede ydelser har vi et stærkt fundament for at fortsætte vækstrejsen og øge kundetilgangen i 2022/23.

Målet for det nye regnskabsår er at komme godt på plads med vores kontorbyggeri. Samtidig ønsker vi fortsat at skabe en god arbejdsplads med en sund arbejdskultur, hvor vi målrettet arbejder på at rekruttere og samtidig fastholde vores dygtige medarbejderstab.

 

Download her Roesgaards årsrapport.