Rådgivning

Finansiering

Få uafhængig rådgivning om valg og ændringer af finansieringsstrukturen i din virksomhed.

Der kan løbende opstå behov for at gennemføre ændringer i finansieringsstrukturen i din virksomhed – f.eks. i forbindelse med: 

 • Refinansiering af den eksisterende virksomhed
 • Udvidelse af virksomhedens aktiviteter 
 • Omstrukturering af virksomheden

Måske har din virksomhed bundet meget likviditet i udestående hos virksomhedens kunder, eller måske er der opbygget likviditetskrævende lagre?

Hos Roesgaard hjælper vi små og mellemstore virksomheder med råd og vejledning om finansieringsløsninger, når du som ejerleder planlægger vækst, opkøb, klargøring til salg eller finansiering af driftsmæssige tiltag. 

Vi undersøger, hvordan du opnår størst værdi ved finansiering og gennemgår fordele og ulemper ved egenkapital vs. fremmedkapital.

Vi tilbyder uafhængig rådgivning om valg af finansieringsstruktur baseret på en analyse af din virksomheds finansielle struktur og det forventede kapitalbehov. Vi har herunder fokus på den løbende optimering af virksomhedens arbejdskapital.

 

Vi tilbyder assistance til:

 • Tilpasning af finansieringen til virksomhedens balance
 • Kontakt til finansielle institutioner
 • Budgetlægning og kvalitetssikring heraf
 • Retstvister
Roesgaard finansiering

Hvordan kan vi hjælpe?

For at opnå finansiering er det afgørende, at både dit regnskabs-, budget- og præsentationsmateriale er gennemarbejdet og hænger sammen.

Det er afgørende, at du får de lidt trælse spørgsmål, inden du skal i banken. Derfor rådgiver vi på en engageret facon, som er direkte og åben.

Vi tror på, at vores direkte tilgang hjælper dig til at blive klar til at gå i banken, da banken skal træffe de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag.

Er du klar til at gå i banken?

 • Har du materiale om din virksomheds nuværende situation og de planer for fremtiden, du gerne vil hente finansiering til?
 • Hvad kan du, som dine konkurrenter ikke kan?
 • Hvor tjener du penge, og hvor bruger du penge?  
 • Er du afhængig af enkelte kunder, produkter eller andet?
 • Kan du forbedre din arbejdskapital?
 • Hvad vil du gerne låne penge til, hvad er succeskriterierne og din tidshorisont i forhold til tilbagebetaling?
 • Hvad er renten, og kan anden finansiering fås billigere?
 • Banken vil have sikkerhed, så hvad kan du stille af sikkerhed?
 • Er ledelsen af din virksomhed god nok, og er nøglemedarbejdernes kompetencer stærke nok?

 

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.