Revision

Klimaregnskaber og ESG-rapportering

Vi udarbejder klimaregnskaber og ESG-rapporter efter de internationale standarder og rådgiver om initiativer.

Virksomheder bliver i dag mødt af stigende forventninger og regulatoriske krav til klimarapportering fra investorer, banker, politikere, leverandører, samarbejdspartnere og forbrugere. Uanset udgangspunktet er første skridt at beregne og dokumentere, hvordan virksomheden påvirker miljøet, og hvor meget drivhusgas der udledes som følge af virksomhedens aktiviteter.
 

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab er en opgørelse af virksomheders drivhusgas- og CO2-udledning og er med til at skabe et overblik over virksomhedens klimaaftryk. Med et klimaregnskab er det muligt at forstå, hvor i virksomheden der er emissioner, hvor stor en udledning det svarer til i CO2, og hvordan det udvikler sig over tid. Hvis der skal investeres i CO2-reduktioner, er det nødvendigt først at skabe et overblik over den nuværende udledning.

 

 

 

Grunde til at udarbejde et klimaregnskab

 

  • Kan være et krav fra kunder eller forbrugere. Større virksomheder er begyndt at stille krav til underleverandører.
  • Skabe transparens over for banken og investorer, hvilket kan give adgang til bedre finansiering.
  • Være på forkant med kommende krav fra EU og årsregnskabsloven.
  • Arbejde struktureret med klimapåvirkning og initiativer til reduktion.
  • Få et overblik over produktionsprocesser og anvendte ressourcer, hvilket kan føre til idéer til besparelser.
  • Have en grøn profil. Det kan være et krav for kunne markedsføre virksomheden som bæredygtig eller klimavenlig og undgå ”greenwashing” eller overtrædelse af markedsføringsloven.
  • En grøn profil kan være med til at engagere medarbejdere og tiltrække ny arbejdskraft.

 

Brug de anerkendte standarder

GHG-Protokollen (GHGP) er den internationalt anerkendte og mest udbredte standard for beregning af virksomheders CO2-udledning. Ved at anvende GHGP bliver rapporteringen så ensartet som muligt på tværs af brancher. Desuden giver metoden virksomheden mulighed for at forstå hvilke aktiviteter, der driver klimaaftrykket samt mulighed for at opsætte konkrete reduktionsmål.

GHGP-beregningerne opdeles i tre scopes, som indeholder data over direkte udledninger fra virksomheden, indirekte udledninger i forbindelse med indkøb af energi samt udledninger i værdikæden. Dele af denne metode er obligatoriske at rapportere på, mens andre kan tilvælges, hvor det er mest relevant. Læs mere om GHGP i vores klimaguide.

 

ESG-rapportering

ESG står for Environment, Social og Governance, som på dansk kan oversættes til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af virksomheden – et supplement til årsregnskaber.

Klimaregnskaber kan indgå i ESG-rapportering, men andre elementer kan også være en del af rapporteringen – f.eks. kønsdiversitet, lønforskelle og arbejdsulykker. Det er også muligt for virksomheden at fortælle om sit arbejde med f.eks. FN’s 17 Verdensmål.

Læs vores ESG-rapport og find inspiration til, hvordan vi kan hjælpe med at udarbejde en ESG-rapport. 
 

 

 

Konkret og relevant rådgivning

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i en dialog med virksomheden om de specifikke behov og muligheder. Vi udarbejder klimaregnskaber og ESG-rapporter efter de internationale standarder og rådgiver om initiativer.

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.