Revision

Review

Vi tilbyder personligt drevne virksomheder en review-erklæring, som tilfører yderligere troværdighed til regnskabet.

Personligt drevne virksomheder har ikke samme pligt til at offentliggøre regnskabet eller informere om udviklingen i virksomheden, som det er tilfældet for bl.a. selskaber.

Mange personligt drevne virksomheder efterspørger vores ydelser i forbindelse med indlevering af selvangivelse og kontrol af regnskabet.

Roesgaard review

Sådan foregår et review

Ved et review giver vi en erklæring med begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Vi kontrollerer alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af review-handlinger, som primært består af forespørgsler og analyser – alt sammen med udgangspunkt i ledelsens oplysninger.

Det sker hovedsagelig i forbindelse med følgende regnskaber:

  • Årsregnskaber
  • Indkomst- og formueopgørelse
  • Opgørelse af skattepligtig indkomst
  • Perioderegnskaber

Når vi udfører et review, tilstræber vi at sikre, at du som kunde får tilført værdi, som du kan bruge fremadrettet.

Det gør vi både ved at interessere os for standarder og lovmæssige krav og ved at kombinere kravene til review med vores forretningsmæssige forståelse.

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.