Invitation til seminar om ny bogføringslov

8. juni 2022

Invitation til seminar om ny bogføringslov

Få en grundlæggende forståelse af de nye krav om digital bogføring i økonomisystemer og et indblik i digital opbevaring af regnskabsmateriale.

Da vi har oplevet meget stor interesse i seminaret om den nye bogføringslov, afholder vi et ekstra seminar onsdag den 8. juni kl. 14.00-16.00.

 

Lovforslaget til den nye bogføringslov indeholder en række væsentlige nye krav til bogføringen.

Roesgaard afholder derfor morgenseminar, hvor vi giver et overblik over, hvilke nye krav du skal være opmærksom på, hvornår de træder i kraft, og hvem der bliver omfattet af de enkelte regler.

 

Udbytte af seminaret

  • Introduktion til væsentlige ændringer af den nye bogføringslov og dertilhørende digitale krav
  • Et forretningsmæssigt perspektiv på implementeringen af digital bogføring i økonomisystemer
  • Gode råd til digitalisering af regnskabsmateriale

Vi byder velkommen til alle, så del gerne denne invitation med dit netværk.

Program


14.00    Kaffe og kage

14.15    Oplæg om emnerne:

  • Krav til forretningsgange mv.
  • Dokumentation af skøn
  • Opbevaring af regnskabsmateriale
  • Sanktioner ved manglende overholdelse af reglerne

15.30    Dialog og spørgsmål

16.00    Afslutning

 

Arrangementet afholdes

onsdag den 8. juni 2022 kl. 14.00-16.00 på Sønderbrogade 14, 1., 8700 Horsens.

 

Tilmelding sker til akr@roesgaard.dk inden torsdag den 2. juni 2022.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk