EU-krav til ESG-rapportering er nu vedtaget

8. august 2023

EU-krav til ESG-rapportering er nu vedtaget

Er I klar til EU's udvidede krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering? Få overblik over processen her. 

Fra 1. januar 2024 træder EU's første trin i kravene om bæredygtighedsrapportering i kraft. Kravet gælder i første omgang store, børsnoterede virksomheder. Store selskaber i regnskabsklasse D og C-stor følger i 2025 og de børsnoterede SMV’er i 2026. 

EU's direktiv om bæredygtighedsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har siden juni 2022 arbejdet på præciseringer og specifikke krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, og i november 2022 udkom et revideret udkast til standarder for rapportering, ESRS (European Sustainability Regulatory Standards). Nu er kravene til ESG-rapportering vedtaget. 
 Selvom ikke-børsnoterede små og mellemstore virksomheder ikke direkte bliver ramt af kravene fra EU, er det alligevel en god idé at være opmærksom på standarderne og de specifikke krav, der stilles, da stadigt flere store virksomheder stiller større og større krav til deres værdikæde om rapportering af bæredygtighed. 

Helt konkret skal man rapportere inden for ESG (Environment (miljø), Social og Governance (selskabsledelse)), og sammen med den finansielle årsrapport dækker disse to rapporter alle tre parametre inden for bæredygtighedsdefinitionen (klima, socialt arbejde og økonomi). 


Data, regnskabsregler og revisorerklæring 

CSRD og ESRS stiller, som noget nyt, store krav til dataindsamling. Rapporteringen skal baseres på tal og data, der kan dokumenteres med klare regnskabsregler om ESG. I tillæg hertil skal ESG-rapporteringen godkendes og underskrives af revisorer. Målet er, at bæredygtighedsrapporteringen bliver lige så troværdig og relevant som den finansielle årsrapport. 


Helt konkret forventes det, at ESG-rapporteringen bl.a. skal indeholde følgende overskrifter: 

 • Generelle principper 

 • Generelle oplysningskrav om strategi, ledelse og vurdering af væsentlighed 

 • Klimaændringer (E) 

 • Forurening (E) 

 • Vand- og havressourcer (E) 

 • Biodiversitet og økosystemer (E) 

 • Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi (E) 

 • Egen arbejdsstyrke (S) 

 • Arbejdere i værdikæden (S) 

 • Påvirkede samfundsgrupper (S) 

 • Forbrugere og slutbrugere (S) 

 • Forretningsetik (”Business Conduct”) (G) 
   

Du kan læse mere om reguleringen her.
 

Hos Roesgaard udarbejder vi klimaregnskaber og ESG-rapportering efter de internationale standarder og hjælper med rådgivning om initiativer. Har du behov for assistance, er du velkommen til at kontakte os, eller læs mere om ESG-rapportering og klimaregnskaber her. 

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk

Dorete Schmidt Rindom

Dorete Schmidt Rindom

Management Consultant, ESG

41 11 99 13  ·  dsr@roesgaard.dk