Betal eller behold indefrosne feriepenge

24. august 2021

Betal eller behold indefrosne feriepenge

Senest den 31. august 2021 skal din virksomhed tage stilling til, om de indefrosne feriepenge skal indbetales til Feriefonden helt eller delvist, eller om alle feriepengene skal beholdes i virksomheden.

Virksomheder kan nu frivilligt vælge at indbetale indefrosne feriepenge via en selvbetjeningsadgang på www.virk.dk/feriemidler, hvor du logger på med NemID.

Overskrifterne i modulet ser således ud:

Vil du beholde de indefrosne feriepenge?

Hvis din virksomhed ønsker at beholde feriepengene, skal dette aktivt bekræftes hvert år ved at vælge ”Behold feriepenge” og sæt flueben ved, at din virksomhed ønsker at beholde feriepengene. Får du ikke markeret, at din virksomhed ønsker at beholde feriepengene, vil virksomheden skulle indbetale alle de tidligere indberettede feriepenge.


Indbetaling på udvalgte medarbejdere eller afregning af alle indefrosne feriepenge

Din virksomhed kan også vælge at indbetale frivilligt på udvalgte medarbejdere. Bemærk her, at alle feriepenge på de udvalgte medarbejdere skal indbetales, og det skal positivt tilkendegives, at du ønsker at beholde de resterende feriepenge. Vælg ”Frivillig indbetaling”, medarbejderne udvælges og der dannes en opkrævning. Vælg derefter ”Behold feriepenge” for at markere, at du ønsker at beholde de resterende feriepenge.

Du kan også vælge at indbetale alle feriepengene, og der dannes en opkrævning. Vælg her ”Til betaling”. Det er muligt at se alle indberetninger samt opkrævninger og betalinger i oversigten.

Din virksomhed kan hele året vælge at foretage en indbetaling af de resterende feriepenge.


Indeksering

Allerede fra indefrysningstidspunktet sker der en indeksering af de skyldige feriepenge, som det indefrosne beløb forøges med. Det første år er den fastsat til 1,5 %. Beløbet skal således afsættes i regnskabet som en yderlige gældspost, hvis feriepengene ikke indbetales. Der sker særskilt opkrævning af indekseringsbeløbet.


Vil du beholde eller indbetale?

Hvis din virksomhed har overskudslikviditet, kan det være en fordel at få indbetalt hele gælden på en gang, mens virksomheder med en mere stram likviditet bør vælge at beholde feriepengene eller alene indbetale på enkelte medarbejdere.


Er de indberettede beløb korrekte?

Fra den 1. februar 2021 kunne du logge ind på virk.dk og se, hvor meget og på hvem der var indberettet indefrosne feriepenge. Det gav anledning til rettelser f.eks. i forbindelse med fejlagtig indberetning på hovedaktionærer og deres ægtefæller. Er der fortsat fejl, kan de rettes ved indberetninger i eIndkomst.


Spørgsmål fra lønmodtagere om tilbagebetalinger

Lønmodtagere har løbende haft mulighed for at få deres indefrosne feriepenge udbetalt både i forbindelse med efterårsferien i 2020 og igen ved påsketid i 2021, uafhængigt af om virksomheden har indbetalt eller ej.

Lønmodtagerens udbetaling sker på baggrund af et forventet beløb, og de kan derfor risikere at skulle tilbagebetale dele af udbetalingen. Dette har intet med din virksomhed at gøre, hvis den ellers har indberettet feriepengene korrekt. Udbetalingen har været foretaget af Lønmodtagernes Feriemidler som udlæg for virksomhederne, og tilbagebetalingen sker ligeledes dertil.
 

Så få logget ind og tag stilling – betal eller behold.

Skrevet af: