Bindende svar fra SKAT er igen bindende!

4. januar 2018

Bindende svar fra SKAT er igen bindende!

Vedtagelsen af lovforslag i slutningen af 2017 medførte, at SKATs mulighed for efterfølgende at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver nu er bortfaldet. Dette øger mulighederne for at få fastlåst værdiansættelsen forud for gennemførelse af fremtidige generationsskifter og omstruktureringer.

Et bindende svar vedrørende værdiansættelse af aktiver var tidligere ikke altid bindende for SKAT. Hvis SKAT, som følge af f.eks. et efterfølgende salg af aktivet, kunne begrunde, at værdien afveg med mindst 30% og min. 1 mio. kr. fra den oprindelige fastsatte værdi, kunne et bindende svar tilbagekaldes.

Men nu er bindende svar fra SKAT, afgivet på baggrund af korrekt beskrivelse af fakta, igen bindende i en nærmere defineret periode.

Et bindende svar fra SKAT er således igen bindende!