Covid-19: Ansøgning om faste omkostninger er åben

12. januar 2021

Det er nu muligt at søge om kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger. Læs om kravene, fristerne mv. her.

Hvis din virksomhed er omfattet af regionale eller nationale nedlukninger samt forlængelse af en række restriktioner, kan du søge om kompensation fra 1. november 2020 til og med 28. februar 2021.

Ansøgningsfristen er 15. april 2021.

Du kan søge på tre måder, afhængig af om din virksomhed er ramt af den regionale nedlukning, den nationale nedlukning fra 9. december eller af øvrige målrettede restriktioner.

Alle tre kræver en revisorerklæring. Har man søgt kompensation for faste omkostninger tilbage i foråret, kan denne erklæring genbruges, og der skal dermed kun erklæres for den nye referenceperiode.
 

Faste omkostninger for hele landet (National nedlukning)

Virksomheder, der er ramt af den nationale nedlukning, kan søge om kompensation for omsætningsfald fra 9. december 2020 til 17. januar 2021, hvis omsætningsnedgangen er mindst 30%.
 

Øvrige målrettede restriktioner

Virksomheder, der har haft forbud mod:

  • at sælge alkohol efter kl. 22
  • at holde åbent
  • at forsamles
  • at rejse til og fra Danmark
     

Regional nedlukning

Virksomheder, der er ramt af den regionale nedlukning i de syv nordjyske kommuner i perioden fra og med 6. november til og med 26. november 2020.

Du kan søge for de målrettede restriktioner for hele perioden, mens regional og national nedlukning skal søges som separate perioder.

Kompensation for stedbundne faste omkostninger (maksimalt 50.000 kr. pr. måned)

Du kan søge om kompensation inden for perioden 19. august 2020 til 31. januar 2021 for 50% af din virksomheds stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2021.

Stedbundne faste omkostninger:

  • Husleje
  • Renter og bidrag på lån i ejendommen
  • Forbrugsudgifter til el, vand og varme
  • Ejendomsforsikring og -skatter

Du skal ikke bruge en revisorerklæring, men du vil blive bedt om at underskrive en tro- og loveerklæring, når du ansøger.
 

Kompensation for faste omkostninger – 9. juli til 31. oktober 2020

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021.

Du kan søge om kompensation for perioden 9. juli til 31. oktober 2020, hvis din virksomhed har begrænset åbningstid, forbud mod at holde åbent eller påvirkes af forsamlingsforbuddet på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer).

Kontakt Roesgaard, hvis du har brug for sparring omkring dine muligheder.

Skrevet af: