Covid-19: Det er nu muligt at søge om kompensation for faste omkostninger

16. november 2020

Covid-19: Det er nu muligt at søge om kompensation for faste omkostninger

Den 13. november blev der åbnet for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for perioden 1. september 2020 - 31. oktober 2020 samt kompensation for faste omkostninger “light” for perioden 19. august 2020 - 31. oktober 2020.

Hvem kan søge om kompensation for faste omkostninger?

Erhvervsstyrelsen har valgt at samle de seneste kompensationsaftaler om faste omkostninger i én ordning. Virksomheder kan søge, hvis de er omfattet af mindst én af følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning i åbningstid
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer eller forbud mod private forsamlinger på 50 personer
 • Kompensation for kasserede varer til private arrangementer den 26. og 27. september 2020
 • Grænselukninger (endnu ikke godkendt af EU-Kommissionen til at kunne søge for denne periode)
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning (endnu ikke godkendt af EU-Kommissionen til at kunne søge for denne periode)

Erhvervsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvornår ansøgningsfristen vil ligge.
 

Kompensationsperioder

Da Erhvervsstyrelsen har valgt at samle flere aftaler i én ordning, er der forskellige kompensationsperioder, alt efter hvilken restriktion virksomheden er omfattet af.

 • Forbud mod at holde åbent og forsamlingsforbud på over 500 personer

Muligt at få kompensation i perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 31. oktober 2020.

 • Begrænset åbningstid

Muligt at få kompensation i perioden fra og med 19. august til og med 31. oktober 2020.

 • Forsamlingsforbud på over 50 personer

Virksomheder, som er leverandører til private arrangementer, kan få kompensation i perioden 26. september 2020 til og med 31. oktober.

 • Aflysning i weekenden 26. til 27. november 2020

Virksomheder, hvor det private arrangement blev aflyst i weekenden 26. til 27. september 2020 som følge af forsamlingsforbuddet på over 50 personer, kan få 100 % kompensation for kostprisen på de varer, som virksomheden var nødsaget til at kassere eller donere væk uden fortjeneste.

 • Grænselukninger og rejsevejledninger

Virksomheder, som er ramt af grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil kunne få kompensation i perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 31. august 2020. EU-Kommissionens godkendelse af en udvidelse afventes fortsat.  
 

Faste omkostninger “light” - ansøgningsfrist 1. februar 2021

Forskellen mellem den normale ordning med kompensation for faste omkostninger, jf. ovenfor, og ordningen om kompensation for faste omkostninger “light” er, at sidstnævnte kun dækker bestemte typer af faste omkostninger – til gengæld kræver det ikke en revisorerklæring at ansøge.

Med denne model er det muligt at få dækket op til 50.000 kr. pr. måned af virksomhedens omkostninger til stedbundne faste omkostninger, herunder bl.a. husleje, ejendomsforsikring, ejendomsskat, el, vand og varme. Den modtagne kompensation er en fast sats på 50% af de omfattende omkostninger.

Perioden der kan søges for er 19. august 2020 – 31. oktober 2020. Der skal ikke laves en revisorerklæring på denne ordning men en tro- og loveerklæring fra virksomheden.
Derudover skal virksomheden være registreret i CVR inden 18. august 2020.
 

Krav til virksomhederne

 • Omsætningsnedgang på 35%
 • Ramt af følgende fire restriktioner:
  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbuddet på over 500 personer eller forbud mod private forsamlinger på 50 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning
    

Materiale klar til ansøgningen

 • Dokumentation for faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger, dvs. husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme og ejendomsforsikring og -skatter i kompensationsperioden 19. august til 31. oktober 2020.
 • Dokumentation for at din virksomhed har haft minimum tre måneders omsætning op til den 19. august 2020. Er virksomheden registreret i CVR senere end den 21. maj 2020, kan en omsætning for en kortere periode end tre måneder dog accepteres.
 • Beregning af forventet omsætning i kompensationsperioden.
 • Opgørelse af realiseret omsætning i referenceperioden.
 • Redegørelse for hvordan din virksomhed er berørt af restriktioner.

Har du spørgsmål ang. kompensation for faste omkostninger, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine/jeres muligheder. Du kan også læse mere på Virksomhedsguiden.dk.

Skrevet af:

Frederikke Schlitterlau

Frederikke Schlitterlau

Cand. Merc. Jur.

23 45 00 14  ·  fs@roesgaard.dk