Covid-19: Kompensationspakker og rentefrit lån

18. december 2020

Covid-19: Kompensationspakker og rentefrit lån

Regeringen genindfører kompensation til selvstændige og giver ny håndsrækning til små og mellemstore virksomheder.

Kompensation til selvstændige:

Overblik over hjælpepakken

Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90% af deres tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Selvstændige, som har forbud mod at holde åbent, kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100% af deres omsætningstab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.

Hvem er omfattet?

Kompensationsordningerne gælder for alle selvstændige, som forventer et omsætnings- eller indkomsttab på mindst 30% i kompensationsperioden. Tabet opgøres i forhold til en referenceperiode, der som udgangspunkt udgør den tilsvarende periode sidste år. Erhvervsstyrelsen foretager efterkontrol.

Selvstændige, som allerede har søgt en af de eksisterende ordninger, pga. f.eks. forsamlingsforbuddet, skal ikke søge ordningen igen.
 

Kompensation til faste omkostninger:

Overblik over hjælpepakken

Alle virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30% får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger, såsom husleje.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100% af de faste omkostninger.

Ansøges der om kompensation til faste omkostninger, skal en revisorerklæring udarbejdes og vedlægges ansøgningen.

Den simple ordning ”faste omkostninger light”, der ikke kræver en revisorerklæring, udbredes samtidig  til hele landet.

Hvem er omfattet?

Genåbningen gælder for virksomheder i hele landet.

For at få del i ordningen skal virksomheder have en omsætningsnedgang på mindst 30% i restriktionsperioden i forhold til en referenceperiode, der som udgangspunkt udgør den tilsvarende  periode sidste år. Erhvervsstyrelsen foretager efterkontrol.

Virksomheder i de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020,  kan søge fra den dato, hvor restriktionerne trådte i kraft. For resten af landet kan hjælpen søges fra den 11. december 2020.
 

Ny håndsrækning til små og mellemstore virksomheder for næsten 7 mia. kr.:

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har regeringen flere gange gjort det muligt for små og mellemstore virksomheder at ansøge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, som virksomhederne har indberettet. Senest blev det i november 2020 muligt for små og mellemstore virksomheder at ansøge om et rentefrit lån, svarende til den indberettede moms i marts.

Regeringen og aftalepartierne i forbindelse med momslåneordningen er blevet enige om at udvide ordningen for små og mellemstore virksomheder til også at omfatte et rentefrit lån til betaling af den A-skat og AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og 29. januar 2021.

Dette skyldes, at særligt de små og mellemstore virksomheder kan stå over for en likviditetsudfordring, når de til januar 2021 skal indbetale A-skat og AM-bidrag.

Løsningen er valgt frem for en udskydelse af betalingen af A-skat og AM-bidrag, da det først vil være muligt at implementere en udskydelse senere i 2021.

Det rentefrie lån skal tilbagebetales senest den 1. november 2021, som det ligeledes er tilfældet for det rentefrie momslån, som virksomheder senest har kunnet ansøge om på baggrund af den i marts indberettede moms.

Den foreslåede ordning afventer godkendelse fra EU-Kommissionen.

Det forventes, at lånet kan indbetales i starten af februar.

Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation vil ikke være omfattet af ordningen.

 

Har du brug for sparring i forhold til dine/jeres muligheder, er du velkommen til at kontakte Roesgaard.

Skrevet af:

Frederikke Schlitterlau

Frederikke Schlitterlau

Cand. Merc. Jur.

23 45 00 14  ·  fs@roesgaard.dk

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk