Covid-19: Lønkompensation og arbejdsfordeling

14. december 2020

Covid-19: Lønkompensation og arbejdsfordeling

Lønkompensationen genindføres, og den midlertidige arbejdsfordeling udvides.

Genindførelse af lønkompensation

Lønkompensationen bliver nu genindført i hele landet i alle brancher. Ordningen træder i kraft allerede fra den 9. december 2020 og gælder frem til, at restriktionerne ophører, som p.t. er 3. januar.

Dermed genindføres lønkompensationsordningen fra foråret.

Virksomheden skal:

  • stå til at afskedige mindst 30% af de ansatte eller 50 af medarbejderne.
  • sørge for, at de hjemsendte medarbejdere ikke arbejder under hjemsendelsen.
  • sørge for ikke at afskedige medarbejdere under ordningen.

Virksomheden vil igen modtage 75% af de samlede lønudgifter for funktionærer og 90% af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, dog maks. 30.000 kr. pr. omfattet medarbejder.

I modsætning til forårets ordning kan virksomheden vælge at søge for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller for hele virksomheden.

Da ordningen strækker sig over juleferien, vil virksomhederne ikke modtage kompensation for tre dage i den lønkompenserende periode. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere. Dog forventes det, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien, som stadig skal bibeholdes.
 

Udvidelse af arbejdsfordeling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at udvide den midlertidige arbejdsfordeling til alle 12 måneder i 2021.

Ud over forlængelsen bliver ordningen nu også mere fleksibel, hvor virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80% frem for de nuværende 50% samt indkalde afløsere til pludseligt opstået arbejde.

Forlængelsen af ordningen får ikke betydning for dem, som allerede er på arbejdsfordelingen i 2020. De vil kunne fortsætte med også at være på arbejdsfordelingen i hele 2021.

Kontakt Roesgaard, hvis du har brug for sparring omkring jeres muligheder.

Skrevet af: