Covid-19: Slutafregning af kompensation

8. april 2021

Slutafregningen er den endelige opgørelse af, hvor mange penge du får i kompensation.

Hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020, har Erhvervsstyrelsen sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen. Du skal dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation.
 

Din indberetning skal være fuldført på Virk senest 30. juni 2021.

Hvis du ikke indberetter dokumentationen til tiden, skal virksomheden tilbagebetale det fulde beløb i kompensation.
 

Kompensation baseret på et skøn

Udbetalingen af kompensation var baseret på virksomhedens skøn i den oprindelige ansøgning. Formålet med slutafregningen er at sikre, at kompensationen svarer til det, som virksomheden er berettiget til.
 

Fakta

Virksomheder, selvstændige og freelancere får besked direkte i deres Digital Post om slutafregning.

Virksomheder skal indberette dokumentation for udbetalt kompensation ud fra følgende ordninger i de angivne perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til 29. august 2020.

Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

Skrevet af:

Frederikke Schlitterlau

Frederikke Schlitterlau

Cand. Merc. Jur.

23 45 00 14  ·  fs@roesgaard.dk