Covid-19: Status på hjælpepakker og kompensationer

12. november 2020

Covid-19: Status på hjælpepakker og kompensationer

Kompensation for lønudgifter, tabt omsætning eller indkomst

Lønkompensation generelt

Hvis du har deltaget i lønkompensation i foråret/sommeren og har behov for at tilføje yderligere medarbejdere, samt har søgt under de tidligere beløbsgrænser på henholdsvis 23.000 kr. og 26.000 kr., er fristen den 14. november 2020. Ifølge Erhvervsstyrelsen er det ikke muligt i den kommende slutafregning.

Der arbejdes p.t. fra Erhvervsstyrelsens side på at få de endelige detaljer på plads i forhold til slutafregninger. Virksomheder vil blive informeret om processen i deres digitale postkasse. På nuværende tidspunkt er der kommet en mail om, at der i løbet af november skulle komme en portal til indberetning.

Lønudgifter til virksomheder ramt af restriktioner

Du kan søge lønkompensation fra den 30. august 2020 til og med den 30. oktober 2020, hvis du er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden, og har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Tabt omsætning eller indkomst til virksomheder ramt af restriktioner

Du kan søge om kompensation for perioden 1. september 2020 til og med 31. oktober 2020.

Du kan søge om kompensation, hvis du har været omfattet af én eller flere af følgende restriktioner:

Forbud mod at holde åbent i perioden 1. september 2020 til og med 31. oktober 2020

  • Forsamlingsforbud på over 500 mennesker
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Tabt omsætning eller indkomst til virksomheder IKKE ramt af restriktioner

Du kan få kompensation for 90% af dit tab, hvis du som freelancer eller virksomhed ikke har haft forbud mod at holde åbent i perioden 9. juli 2020 til og med 31. august 2020.

 Kompensation for faste omkostninger for virksomheder ramt af restriktioner

  • Den nye ordning skal gøre det nemmere og hurtigere for mindre virksomheder at få dækket op til 50.000 kr. af de faste og stedbundne omkostninger (husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til vand, el og varme samt ejendomsforsikring og -skatter), hvis man er ramt af restriktioner. En revisorerklæring vil ikke være nødvendig.

  • Hjælp til leverandører til private fester med mindst 50 deltagere. Er du leverandør til private fester, sociale begivenheder og arrangementer med over 50 deltagere, der er afholdt uden for hjemmet, vil det nu blive muligt at søge kompensation.
  • Hjælp til kasserede varer den 26.-27. september 2020. Du kan søge en ekstra høj kompensation, hvis du har været nødt til at kassere letfordærvelige varer indkøbt til arrangementer lørdag og søndag den 26.-27. september 2020.

 Kompensation til arrangører og kunstnere

Forlængelse af arrangørordningen til og med den 31. oktober.

Kulturministeriet tilbyder som følge af coronavirus/COVID-19 en række kompensationsordninger for arrangører, kunstnere og kulturinstitutioner. Se mere om dette på Kulturministeriets hjemmeside.

 Puljer

Omstillingspulje

Et løft til turisme og oplevelsesbranchen i hele landet. Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Aktivitetspulje

Tilskud til aktiviteter i restauranter, caféer, barer mv. Har du en god idé til at skabe øget aktivitet i din café, restaurant eller bar, kan du søge om et engangstilskud på op til 25.000 kr. fra aktivitetspuljen.

Frivillig nedlukning af mindre virksomheder

Driver du bar, restaurant, café mv., og er din virksomhed ikke rentabel på grund af de begrænsede åbningstider, kan du vælge frivilligt at lukke din virksomhed og ansøge om kompensation.

Desuden er der særskilte ordninger på vej for virksomheder i Nordjylland, der er omfattet af de midlertidige lokale restriktioner.

Ordningerne er yderligere beskrevet her.

Hvis din virksomhed er ramt af corona-restriktioner og/eller har omsætningsnedgang mv., anbefaler vi, at du holder dig orienteret på Virksomhedsguiden omkring de forskellige ordninger og respektive deadlines, eller kontakter os for en drøftelse af jeres muligheder.

Skrevet af:

Frederikke Schlitterlau

Frederikke Schlitterlau

Cand. Merc. Jur.

23 45 00 14  ·  fs@roesgaard.dk