CSR-stafetten givet videre til os

30. januar 2019

CSR-stafetten givet videre til os

I Horsens Kommune har borgmester Peter Sørensen startet en ny stafet ”En chance til”, som har til formål at få flere af Horsens’ virksomheder til at tage et socialt ansvar.

De 132 virksomheder, der er med i stafetten, modtog alle kommunens CSR-mærke i 2018. CSR-mærket tildeles virksomheder for deres indsats for at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Stafetten fortsætter med at vandre, indtil Horsens Inspire-eventet afholdes i november, hvor CSR-mærket igen uddeles til virksomheder. Håbet med tiltaget er at opnå forbedringer på arbejdsmarkedet, ved at virksomheder deler deres succeshistorier omkring CSR.

Yding Grønt videregav i dag stafetten til os, og det er vi glade for. Roesgaard har ansat en flexjobber og to studentermedhjælpere bl.a. for at øge deres faglighed sideløbende med studiet. Med tre praktikanter, er vi desuden med til at give unge muligheden for at afprøve teoretisk viden i praksis og ruste dem til arbejdsmarkedet, inden de vælger, hvilken branche de ønsker at fortsætte i. Når vi løbende ansætter praktikanter, er målet, at de unge efterfølgende kan blive ansat som studentermedhjælpere. Praktikforløbene har resulteret i flere nye ansættelsesforhold. På den måde får vi både tilført ung nytænkning, samtidig med at vi opnår merværdi. Gennem uddannelse og stort fokus på trivsel, bl.a. i form af trivselsundersøgelser, forsøger vi at fastholde kompetente medarbejdere. Vi ser frem til at videregive stafetten og høre en anden virksomhed fortælle om dets gode erfaringer med CSR.