Det er tid til at arbejde strategisk med klimaet

19. august 2021

Det er tid til at arbejde strategisk med klimaet

Sæt fokus på klima

Der er i tiden meget fokus på klima, klimaændringer og krav om mindre udledninger af klimagasser mv. Hvis blot lidt af den daglige klimaomtale begynder at udmønte sig i konkret handling, lovgivning mv. kan det være forretningsmæssigt afgørende allerede nu at sætte fokus på klima for på længere sigt at bevare konkurrenceevnen.

Det kan således være afgørende, at din virksomhed begynder at arbejde på at udvikle produkter, der kan produceres, distribueres, forbruges, genbruges og destrueres med mindre forbrug og færre udledninger.
 

Rapportering om klima og handlingsplaner

Dette kan betyde yderligere krav om klimarapportering og revisorvalidering heraf, da klimarapportering på niveau med den finansielle rapportering skal være informativ verificerbar. Det er derfor nødvendigt at måle, hvor stort klimaaftrykket egentlig er for at kunne udarbejde handlingsplaner for reduktion af udslip.

Hertil kommer at både kunder, finansieringskilder og det offentlige inden længe må forventes at stille krav om pålidelige og sammenlignelige CO2-udledningsopgørelser. Det vil sige krav om standardiserede klimaregnskaber, som er reviewet eller revideret af uafhængig revisor. EU-kommissionen offentliggjorde i foråret 2021 et udkast til nyt direktiv om klimarapportering, som forventes vedtaget og implementeret i 2022.
 

Forankr compliancedelen i regnskabsafdelingen

Hos Roesgaard har vi iværksat de første tiltag for at opgøre vores egen CO2-udledning i et egentligt klimaregnskab. Vi har således haft en række medarbejdere på kursus i klimaregnskaber under den internationalt anerkendte rapporteringsstandard, Greenhouse Gas-Protokollen. I forlængelse heraf arbejder vi på at få klima repræsenteret i vores arrangementer/kurser for kunder.

Med tiden skal compliancedelen af klima forankres i vores regnskabsafdeling med systemer, som kan registrere CO2-udledningerne i forbindelse med de bogføringsmæssige transaktioner eller kvartalsvis.
 

Højere renter – hvis finansiering overhovedet – uden klimaregnskaber

Vi har noteret os, at den finansielle sektor er begyndt at interessere sig for bæredygtighed og formentlig regulatorisk vil blive pålagt at reducere udlån til ikke bæredygtige virksomheder og projekter fremover. Dette kan om få år betyde højere renter – hvis finansiering overhovedet – uden klimaregnskaber.

Kontakt Roesgaard og drøft, hvordan din virksomhed kan begynde at arbejde strategisk med klima.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk