Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

28. marts 2018

Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Det er spørgsmålet, når man er medejer af en virksomhed, organiseret som P/S, K/S eller I/S.

Efter et lovindgreb sidste år er det ikke længere tilstrækkeligt for at blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende, at man ejer en mindre andel af en virksomhed. Det er også et krav, at man ud fra en samlet vurdering af en række forskellige forhold kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende. Her lægges der efter praksis særlig vægt på, at man har den økonomiske risiko og indflydelse, som normalt følger af at drive selvstændig virksomhed.

Når ejerandele er meget begrænsede, vil SKAT kunne lægge vægt på, om man deltager i ledelsen af virksomheden.

Vurderes risikoen og indflydelsen at være for begrænset, forsvinder muligheden for at kunne opspare overskuddet i virksomhedsordningen eller selskab til 22%-beskatning.

Hvis man således ikke anses for selvstændigt erhvervsdrivende, er man lønmodtager og lønbeskattes med op til 56% af sin overskudsandel.

For personer, som i forvejen har anvendt virksomhedsordningen og i den forbindelse har opsparet overskud, medfører lovændringen en risiko for, at det opsparede overskud efterbeskattes, medmindre man etablerer anden virksomhed, som kan “holde liv i” virksomhedsordningen.

Problemet er, at de nye regler er yderst kortfattede, hvilket skaber usikkerhed, som derfor nødvendigvis må afklares ved indhentelse af bindende svar fra SKAT, hvis man som deltager i et P/S, K/S eller I/S vil vide, hvordan man bliver beskattet.

Ring til Roesgaard, hvis du som ejer af andele i et K/S, P/S eller I/S har brug for en vurdering af din skattemæssige situation, herunder behov for indhentelse af bindende svar fra SKAT.