Erhvervstilskud til energieffektivisering – 600 mio. kr. i spil

7. januar 2022

Erhvervstilskud til energieffektivisering – 600 mio. kr. i spil

Energistyrelsen har åbnet erhvervspulje på 600 mio. kr., hvor virksomheder kan søge om tilskud til energibesparelser og -effektiviseringer. Der er fem ansøgningsrunder i løbet af 2022, og ansøgningsfristen for første runde er 18. januar.

Hvem kan ansøge og til hvad?

Tilskudsordningen er målrettet privatejede, produktions-, handels- og servicevirksomheder, herunder landbrug, gartneri og skovbrug, der ønsker at implementere grønne tiltag i deres forretning.

Du kan bl.a. bruge tilskuddet til:

  • at udskifte kedel med varmepumpe
  • at etablere varmegenvinding
  • at forbedre klimaskærm
  • at energioptimere procesanlæg

Ved at støtte energispareprojekter, styrkes virksomhedernes konkurrenceevne og klimaet.

Den nye ordning har særligt fokus på de tiltag, hvor der sker en konvertering fra fossil energi til el. For at få tilskud til et energispareprojekt, skal din virksomhed søge og få tilsagn, inden projektet sættes i gang.
 

Hvor meget kan din virksomhed få i støtte?

Tilskuddet fastsættes ud fra tre faktorer:

  • Maksimal støtte på 7 øre pr. sparet kWh over energispareprojektets levetid
  • Maksimal støtteprocent ud fra virksomhedens størrelse
  • Maksimalt samlet tilskud pr. projekt på 50 % af omkostningerne
     

Ansøgningsproces

Du skal gennem to faser, før du kan få tilsagn om tilskud. Hver fase har sit eget ansøgningsskema og frist.

  Fase 1 - indledende ansøgning indsendes Fase 2 - endelig ansøgning indsendes
Runde 1 4. januar - 18. januar 25. januar - 15. marts
Runde 2 15. februar - 1. marts 8. marts - 16. april
Runde 3 29. marts - 12. april 21. april - 7. juni
Runde 4 31. maj - 14. juni 21. juni - 23. august
Runde 5 30. august - 13. september 20. september - 1. november

 

Læs her mere om tilskudsordningen og ansøgningsprocessen.

Som rådgiver inden for grøn omstilling hjælper vi din virksomhed med klimaregnskaber og overblik over nuværende energiforbrug og CO2-udledning.

 

 

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk