Forlængelse af kompensationsordninger

9. juni 2020

Forlængelse af kompensationsordninger

Der er nu åbnet for ansøgning.

Oversigt over ordninger og frister

Der kan nu søges om kompensation for faste omkostninger, kompensation til selvstændige og lønkompensation, for 4 måneder. 

Kompensation for faste omkostninger

Der kan søges for hhv. 3 måneder, 3+1 måneder eller 4 måneder. Fristen er 31. august 2020.

BEMÆRK: Du skal tænke dig om, inden der søges kompensation for den 4. måned eller for 4 måneder i alt.

Er der søgt for den fulde 4-måneders periode, kan virksomheden ikke senere vælge kun at søge for 3-måneders perioden.

Da der er tale om en forlængelse, skal alle måneder ses under ét. Det betyder, at du eksempelvis kan risikere at få mindre i kompensation ved at søge for 4 måneder i stedet for 3 måneder, hvis den 4. måned medfører, at du går fra 50% kompensation for 3 måneder til 25% kompensation for 4 måneder, hvis omsætningsfaldet er mindre i den 4. måned end de foregående 3 måneder. Er de faste omkostninger uændret 100 i hver måned, vil du for de 3 måneder få i alt 150 (100*3*50%) og for de 4 måneder få i alt 100 (100*4*25%). Det modsatte kan også være tilfældet, eller i værste fald vil en forlængelse medføre bortfald af kompensation for alle måneder.

Søgning om den 4. måned kræver ikke involvering af revisor.

Kompensation for selvstændige

Ansøgningsfristen er den 31. august 2020. Da der er tale om en forlængelse, gælder de samme forhold som ovenfor angivet også her.

Lønkompensation

Ansøgningsfristen er den 30. juli 2020. Der er også her tale om en forlængelse. Som med de øvrige ordninger er det vigtigt at sikre, at betingelserne overholdes - ellers kan kompensationen bortfalde.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk