Fortsat vækst begynder med vækstambitioner og -mål på ledelsesniveau

18. januar 2018

Fortsat vækst begynder med vækstambitioner og -mål på ledelsesniveau

I familieejede virksomheder måles succes over lang tid. Udfordringen med det lange perspektiv kan være, at ejerlederen bliver ramt af det såkaldte BMW-syndrom.

Det giver sig udslag i, at ejerlederen mister ambitionen om virksomhedens fortsatte vækst. Sker dette, kan løsningen være at inddrage en mere professionel bestyrelse.

Formål

En professionel bestyrelse kan være vejen frem mod en klar strategi, hvis ejerlederen i en mindre og mellemstor virksomhed ikke prioriterer tid til strategi, innovation og forretningsudvikling.

Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan også være med til at sikre, at de fremadrettede handlingsplaner for vækststrategi eksekveres.

Ofte ses det, at ejerlederens ambitioner øges, når der tilknyttes en ekstern og professionel bestyrelse. Formålet kan således være at sætte nye vækstmål for virksomheden og nå dem. Uden vækstambitioner og
-mål, ingen vækst.

Hvem?

Når formålet er fastlagt, er det en god idé at få hjælp til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer med de for virksomheden og ejerlederen rette kompetencer, herunder ikke mindst et vækst-DNA.

Forventningsafstemning

Har ejerlederen tilstrækkelige ressourcer, et stærkt kontrolgen og tager stilling uden inddragelse af andre, vanskeliggør det arbejdsbetingelserne for en professionel bestyrelse. Der er således ingen grund til at vælge eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvis ejerlederen kun vil drøfte færdige løsninger og ikke mulige scenarier. 

Omvendt har ejerlederen typisk brug for bestyrelsesmedlemmer, som kan udfordre beslutninger, tal og fakta samt tilføre ledelsesmæssige værktøjer.

Som følge af den stigende internationalisering, digitalisering, outsourcing mv. skal bestyrelsesmedlemmerne dog primært sikre konstant fokus på strategi, innovation og forretningsudvikling.

Møderne

Bestyrelsesmøderne bør tilrettelægges effektivt, så tiden primært anvendes til strategi, innovation og forretningsudvikling. Det er således væsentligt at få udarbejdet en plan for, hvad der skal diskuteres og hvornår.

Mindre tid bør gå med bagudrettet ledelsesrapportering. Derfor skal bestyrelsen have en simpel, overskuelig og rettidig økonomirapportering samt eventuelt en specialrapportering med fokus på virksomhedens 2-3 væsentligste key performance indikatorer (KPI’er). Det er nok til, at bestyrelsen kan udfordre ejerledelsens beslutninger, tal og fakta.

For at få en effektiv mødestruktur er det væsentligt at få aftalt, hvem der indkalder, styrer og tager mødereferat. Dette indbefatter, at der på møderne er tid til at drøfte hensigtsmæssigheden af prioriteringerne med ejerlederen, hvis der ikke eksekveres på de fremadrettede handlingsplaner.

Ring til Roesgaard, hvis du har brug for at drøfte din virksomheds fremtid.