Godtgørelse af energiafgifter kan sikre likviditet

31. marts 2020

Godtgørelse af energiafgifter kan sikre likviditet

Mange virksomheder har behov for likviditet i den periode, vi er i nu, men forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter kan være med til at forbedre likviditeten.

Godtgørelse af afgifter på el og vand

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort en del af deres el- og vandafgift af eget forbrug.

Retten til godtgørelse af energiafgifter følger som udgangspunkt retten til momsfradrag.

Som udgangspunkt kan momsregistrerede virksomheder således få godtgjort en del af deres el- og vandafgift, der er anvendt til proces i samme omfang, som de har momsfradrag. Det gælder bl.a. elektricitet og vand i produktionen, elektricitet til belysning (til eget brug) og pc’er mv. på kontoret.

Ved forbrug af el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling kan virksomhederne desuden få godtgørelse efter satsen for rumvarme.

Virksomheder, der ikke har fået godtgjort afgifterne på momsindberetningerne, bør få opgjort godtgørelsen nu. Anmodning om godtgørelse skal indsendes inden for tre år fra angivelsesfristens udløb.

Virksomheder, der angiver moms kvartalsvis, kan frem til 1. juni 2020 få tilbagebetalt afgifter for hele 2017, 2018 og 2019.

For virksomheder, der angiver moms halvårligt, udløber fristen for at søge godtgørelse for første del af 2017 1. september.

Endelig kan virksomheder, der er på månedsafregning, søge om at få godtgjort energiafgifter fra marts 2017, hvis ansøgningen indsendes inden 25. maj.

Skattestyrelsen skal som udgangspunkt udbetale beløbet inden 21 dage.

Frem til 1. januar 2023 er følgende liberale erhverv afskåret fra godtgørelse af elafgifter:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer, f.eks. vagtbureauer, telemarketingsvirksomheder og andre
  • Landinspektører
  • Mæglere, f.eks. ejendomsmæglere
  • Reklamebureauer
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører.

De nævnte virksomheder har mulighed for at få godtgjort elafgift for elektriciteten anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling med satsen for rumvarme.

Forbrugsregistrering sikrer mod negativ likviditetsbelastning

Når en virksomhed modtager fakturaer for betaling af el, gas, olie, fjernvarme mv., er fakturaerne fra leverandøren inkl. afgifter. Normalt bliver afgiften betalt til energileverandøren, hvorefter virksomheden opnår godtgørelsen.

Alternativt kan virksomheder med et stort energiforbrug lade sig forbrugsregistrere og selv foretage nettoafregning af afgifterne. Virksomheden skal dermed kun betale afgift af det forbrug, der ikke er godtgørelsesberettiget. På den måde undgår virksomheden den negative likviditetsbelastning i tiden mellem betalingen og den senere refusion af afgifterne.

Virksomheden skal lade sig registrere hos Skattestyrelsen og informere leverandøren om registreringen. Hermed leveres energiforsyningen til virksomheden uden energiafgift.

For at blive forbrugsregistreret for elektricitet er det et krav, at virksomhedens årlige målte forbrug af elektricitet skal være over 100.000 kWh på samme lokation, og godtgørelsen skal mindst udgøre 87% af afgiften.

Der er også mulighed for at blive forbrugsregistreret for gas, olie og kul mv.

Fremskyndet tilbagebetaling af afgifter

Som alternativ til en forbrugsregistrering er det muligt at fremskynde skattemyndighedernes godtgørelse af afgifterne.

For at få fremskyndet godtgørelse skal virksomhedens samlede godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb udgøre mindst 30.000 kr. om året.

Godtgørelsesbeløbet opgøres for én kalendermåned ad gangen. Beløbet skal dog mindst være på 5.000 kr., og anmodning om fremskyndet tilbagebetaling skal indgives umiddelbart efter månedens udløb.

Senest tre uger efter at Skattestyrelsen har modtaget anmodningen, udbetales beløbet.

Er beløbet mindre end 5.000 kr., må virksomheden vente med at sende anmodningen om tilbagebetaling, indtil yderligere én eller flere måneders afgift i alt udgør mindst 5.000 kr.