Husk at omregistrere dit IVS

24. august 2021

Husk at omregistrere dit IVS

Folketinget vedtog i 2019 at afskaffe iværksætterselskabet (IVS) som selskabsform, og alle IVS’er skal derfor omregistreres til anpartsselskaber. Fristen udløber den 15. oktober 2021, hvorefter der er risiko for tvangsopløsning af selskabet.

Ejer du et iværksætterselskab, skal du sørge for at få selskabet omregistreret til et anpartsselskab. Beslutning om omregistreringen skal være truffet senest den 15. oktober 2021.

Sker dette ikke, vil Erhvervsstyrelsen fastsætte en kort frist for omregistreringen eller en eventuel opløsning af selskabet, hvorefter selskabet vil blive tvangsopløst ved skifteretten. Det gælder uanset årsag, og selv om den manglende omregistrering skyldes eksempelvis sygdom eller manglende kapital.


Reglerne er lempet

Betingelserne for omregistrering af IVS’er er blevet lempet, siden Folketinget i 2019 besluttede at afskaffe IVS’er som selskabsform.

Tidligere var det et krav for omregistrering af et IVS, at IVS’et havde en egenkapital på mindst 40.000 kr., og at dette kunne dokumenteres ved en revisorerklæring eller ved en ledelseserklæring på baggrund af en revideret årsrapport uden forbehold.

Efter at reglerne er lempet, er det imidlertid muligt at omregistrere et IVS til et ApS efter indbetaling af differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalen for et ApS på 40.000 kr.

Derimod stilles der ikke længere krav til egenkapitalen, og det er derfor muligt at gennemføre omregistreringen, selvom selskabets egenkapital efter kapitalforhøjelsen er mindre end 40.000 kr. Det betyder samtidig, at det typisk er muligt at gennemføre omregistreringen uden en revisorerklæring.

Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved en fondsforhøjelse, hvor selskabets overførte overskud eller andre frie reserver overføres til selskabskapitalen. Det er også muligt at forhøje selskabskapitalen ved indskud af andre værdier end kontanter. I så fald skal der dog udarbejdes en vurderingsberetning til dokumentation af værdien af de indskudte aktiver.

Kapitalforhøjelsen skal i alle tilfælde ske i overensstemmelse med selskabslovens regler og dokumenteres i et generalforsamlingsreferat og selskabets vedtægter, ligesom der skal ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.


Kontakt os allerede i dag

Det er vores anbefaling, at ejere af IVS’er allerede nu sørger for at få omregistreret selskabet til et ApS.

Tag derfor allerede i dag kontakt til Roesgaard og få omregistreret dit IVS inden fristens udløb.

Skrevet af: