Hvad forventes der af SMV’er i forhold til miljø og klima?

17. november 2021

Hvad forventes der af SMV’er i forhold til miljø og klima?

Flere og flere interessenter anser det som en selvstændig risiko, i forhold til den fortsatte drift, ikke at arbejde aktivt med den grønne omstilling, da forventningen er, at virksomheder gør dette og er i stand til at kommunikere resultaterne heraf.

Gentænk måden, I arbejder på i din virksomhed

Jeres virksomhed, som enten produktionsvirksomhed eller handelsvirksomhed, anvender en række ressourcer og har nogle fremstillingsprocesser, der ender ud i nogle produkter med en vis levetid, hvorefter produkterne ender på deponi/forbrændingen, medmindre de genanvendes.

For at arbejde aktivt med den grønne omstilling skal I gentænke måden, I gør tingene på i jeres virksomhed, så ressourceforbruget og CO2-udledningen reduceres – primært ved at anvende færre og mere klimavenlige ressourcer, anvende mere genbrug og sikre at jeres produkter efter endt levetid kan genbruges.

Interessenter forventer at se en grøn udvikling

Hvad skal I gøre for at indfri den forventning?

Klimaregnskab og handlingsplan

Kunder, banken og investorer er så småt begyndt at spørge ind til, hvor meget CO2 virksomheder har udledt, f.eks. de sidste 3-5 år, og hvad deres strategier/handlingsplaner er i forhold til den grønne omstilling, da de forventer at se en positiv udvikling.

Få derfor jeres økonomiafdeling eller revisor til at udarbejde et klimaregnskab med virksomhedens CO2-udledninger inkl. udkast til en handlingsplan for reduktion heraf. Så har I dokumentation til kunder og banken.

God rapportering om ikke-finansielle områder kan også være relevant i forhold til rekruttering og fastholdelse af særligt yngre kvalificerede medarbejdere.

Anvend færre ressourcer

For at anvende færre ressourcer skal I finde frem til måder, hvorpå I kan reducere jeres virksomheds forbrug og omkostninger – f.eks. hvilke ressourcekrævende egenskaber kan I tage ud af jeres virksomheds produkter uden af forringe dem?

Anvend mere klimavenlige ressourcer

I bør også se på, om de ressourcer I anvender kan være mere klimavenlige, for hvis dine kunder er offentlige eller store/børsnoterede virksomheder, kan du allerede nu forvente, at de vil stille krav om f.eks. levering med elbiler, der oplades med bæredygtig strøm.  

Herudover skal I også forvente, at jeres forsikringsselskab begynder at spørge ind til produktionsanlæggets bæredygtighed.

Genbrug langt mere

I bør også gå efter genanvendelsesmuligheder for jeres produkter. F.eks. kan en model hvor jeres produkter leases ud til kunder være bedre end et salg på sigt, da I dermed sikrer at få produkterne igen, så I kan øge andelen af genbrug.

Ring til Roesgaard for at drøfte risiciene i jeres virksomhed, og hvad I kan gøre ved dem. Risiciene findes typisk andre steder, end I regner med, og der vil ofte være overraskende meget, I kan gøre ved dem.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk