Hvad omfatter et moms- og skattetjek – og er det noget for dig?

7. marts 2018

Hvad omfatter et moms- og skattetjek – og er det noget for dig?

Vi er klar til at varetage dit moms- og skattetjek, der kan tilkøbes for indkomståret 2017.

Når revisor opstiller årsrapport og opgørelse af skattepligtig indkomst eller foretager revision, har revisor hidtil ikke haft nogen reel forpligtelse til samtidig at tjekke moms og skat, da dette er SKATs opgave. Fra 1. januar 2018 kan virksomheder efter eget ønske tilkøbe et sådant moms- og skattetjek for indkomståret 2017 hos deres revisor.

Et standardiseret moms- og skattetjek medfører, at revisor eksempelvis udfører følgende arbejder:

 1. forelægger virksomhedens grunddata hos offentlige myndigheder for ledelsen og indhenter ledelsens bekræftelse af korrektheden
   
 2. kontrollerer afstemninger af bankkonti og skattekontoen samt dokumentationen for eventuel varelageroptælling
   
 3. gennemgår kontoplanen for lovpligtige momskonti
   
 4. udarbejder momsafstemning og momssandsynliggørelse samt kontrollerer, at moms er indberettet og betalt rettidigt, samt korrigerer konstaterede fejl ved efterangivelse af moms
   
 5. gennemgår konti for erhvervsmæssige udgifter vedrørende rejser, multimedie, tøj, aviser, restaurant, biler, indbo og ejendom mv. samt korrigerer eventuelle private udgifter afholdt af virksomheden
   
 6. forespørger hovedaktionæren, om der mangler omsætning fra udlejning af fast ejendom, forsikringserstatninger, tilskud og provisioner mv.
   
 7. gennemlæser virksomhedens kontoplan med henblik på at identificere uberettigede momsfradrag
   
 8. indhenter ejerkredsens oversigt over transaktioner med nærtstående parter, herunder selskabets begrundelse for vilkår og prissætning vedrørende udlejning, biler, telefoner og renter mv. samt korrektion af transaktioner, som åbenlyst ikke er foretaget til markedsværdi
   
 9. gennemgår fri bil, herunder udskrift fra SKAT vedrørende biler til disposition for selskabet i forhold til virksomhedens anlægskartotek, forsikrings- og leasingaftaler, herunder hvem der har adgang til at benytte bilerne samt nødvendige korrektioner af moms- og skatteindberetninger vedrørende bilerne
   
 10. gennemgår fri bolig, herunder tingbogsudskrifter i forhold til virksomhedens anlægskartotek, forsikrings- og huslejeaftaler, herunder hvem der har adgang til at benytte boligerne samt nødvendige korrektioner af skatten i forbindelse hermed

Hos Roesgaard er vi allerede klar til at varetage dit moms- og skattetjek.

Spørgsmålet er dog, om det bliver standard, at selskaber frivilligt tilkøber et sådant moms- og skattetjek for måske at kunne skilte med dette f.eks. på forsiden af deres årsrapporter, eller om det nærmere bliver noget, som SKAT pålægger selskaber med en problematisk historik at få udført som en integreret del af en styrket skattekontrol.

Ring til Roesgaard, hvis du har brug for, at vi udvider paletten af de ydelser, vi leverer til dig.