Hvornår må man modtage kontant betaling?

6. juni 2019

Hvornår må man modtage kontant betaling?

Erhvervsdrivende må ikke modtage kontant betaling på 50.000 kr. eller mere. En nyere dom fra Højesteret bidrager til en afklaring af kontantforbuddet.

Hvad er kontantforbuddet?
Efter hvidvaskloven må erhvervsdrivende ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover. Dette såkaldte kontantforbud er indsat for at minimere risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Kontantforbuddet omfatter alle erhvervsdrivende, som ikke allerede er underlagt hvidvasklovens skærpede krav om underretningspligter mv. (banker, revisorer, advokater, etc.).

Det er en overtrædelse af kontantforbuddet, hvis en erhvervsdrivende på én gang modtager kontant betaling på 50.000 kr. eller derover, også selv om betalingen dækker køb af flere forskellige varer.

Kontantforbuddet omfatter også flere mindre kontantbetalinger, hvis betalingerne er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne, og den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller derover. Eksempelvis anses ratevise betalinger i forbindelse med køb af en vare, en fast ejendom, en entrepriseydelse eller en rejse for at være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet finder derfor anvendelse, hvis de samlede rater udgør mindst 50.000 kr.

Derimod anses betalinger for løbende ydelser ikke for at være indbyrdes forbundne. Kontantforbuddet rammer således ikke betaling af for eksempel husleje, leje af bil eller levering af vand, varme og gas eller elektricitet, så længe betalingen for den enkelte periode ikke udgør 50.000 kr. eller derover.

Det er dog ikke altid klart, hvornår flere betalinger er indbyrdes forbundne. Blandt andet har det hidtil været usikkert, om forbuddet overtrædes, hvis en erhvervsdrivende modtager flere kontantbetalinger på under 50.000 kr. fra samme køber vedrørende forskellige salg, og den samlede betaling overstiger beløbsgrænsen.

Ny dom fra Højesteret
Højesteret har for nylig forholdt sig til dette spørgsmål i en sag om en brugtvognsforhandler, der havde solgt mere end 500 brugte biler mod kontant betaling.

Brugtvognsforhandleren indkøbte et stort antal biler, som han efterfølgende videresolgte til udenlandske forhandlere. Den samme udenlandske opkøber kunne købe flere biler af brugtvognsforhandleren på én dag ved flere henvendelser i forretningen. De fleste handler omfattede køb af biler med en købesum på mindre end 50.000 kr., men sammenlagt oversteg salget af biler 50.000 kr. Brugtvognsforhandleren håndterede handlerne som enkeltstående aftaler og fakturerede de enkelte bilsalg særskilt, sådan at virksomheden kunne begrænse sit mangelsansvar og opnå afgiftsrefusion.

Højesteret fandt, at brugtvognsforhandleren ikke havde overtrådt kontantforbuddet i hvidvaskloven i de tilfælde, hvor de enkelte kontante betalinger var på mindre end 50.000 kr.

Højesteret udtalte, at flere mindre betalinger kan være indbyrdes forbundne, hvis de dækker varer eller ydelser, der er købt ved den samme aftale eller dækker flere købsaftaler, som er sammenhængende, for eksempel på grund af et samhandelsmønster eller en aftale om rabat.

Da de enkelte bilsalg for mindre end 50.000 kr. var håndteret som særskilte handler, og der ikke samtidig skete salg af flere biler med en samlet pris på 50.000 kr. eller derover, var kontantforbuddet dog ikke overtrådt.

Af Højesterets afgørelse kan udledes, at kontantforbuddet ikke omfatter tilfælde, hvor den kontante betaling for varer/tjenesteydelser kan adskilles, for eksempel hvor køber faktisk har forladt forretningen efter at have købt for mindre end 50.000 kr. kontant, men efterfølgende vender tilbage for at købe yderligere varer/tjenesteydelser kontant. Det kan desuden udledes, at det ikke er muligt at omgå kontantforbuddet ved kunstigt at opdele en ordre i flere særskilte fakturaer.

Overtrædelse af kontantforbuddet
Overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes med en bøde svarende til 25% af de modtagne kontantbeløb, der overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr., dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse. I Højesteretssagen fik brugsvognsforhandleren således en samlet bøde på 270.000 kr. for i alt 27 overtrædelser.

For købere af varer og ydelser, der betaler kontant, gælder det, at de skal være opmærksomme på de særlige regler om solidarisk hæftelse for moms og for manglende fradragsret ved kontantbetalinger på mere end 8.000 kr.

Skrevet af: