Indberetning af kontrollerede transaktioner for hovedaktionærer

14. august 2020

Indberetning af kontrollerede transaktioner for hovedaktionærer

Som hovedaktionær skal du være opmærksom på, at Skattestyrelsen fra og med indkomståret 2019 har skærpet sin praksis, sådan at der skal afgives oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og dit selskab – såkaldte kontrollerede transaktioner.

Husk, at hvis f.eks. dine forældre/børn har ejerandele i selskabet, er de også omfattet af indberetningspligten.

Til brug herfor skal du som led i selvangivelsen (nu kaldet oplysningsskemaet) udfylde en særlig blanket (blanket 05.021), som skal indsendes sammen med din personlige selvangivelse. Blanketten finder du her

Har du haft kontrollerede transaktioner med dine selskaber, som f.eks. en mellemregning eller handel med aktiver, varer eller ydelser, skal der afgives nærmere oplysninger herom på blanketten. Løn- og udbyttebetalinger er dog ikke omfattet, idet disse er indberettet særskilt.  

Selvangivelsesfristen for indkomståret 2019 er 1. september 2020. Blanketten skal derfor være indsendt senest pr. denne dato.

Ved for sen eller mangelfuld indlevering af dokumentationen, er Skattestyrelsen berettiget til at pålægge dig personligt skattetillæg, daglige tvangsbøder og bøder.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk