Julegaver og julefrokoster i virksomheden

10. december 2018

Julegaver og julefrokoster i virksomheden

Det er ikke kun julemanden, som kommer med gaver og spreder glæde til jul. Arbejdsgiverne kan også gøre det, så længe SKAT får sit.

Julegaver til medarbejdere

En julegave kan sprede glæde hos både modtager og giver, men hvis man ikke er opmærksom, kan en arbejdsgivers gavmildhed få utilsigtede skattemæssige konsekvenser, når der skal uddeles gaver til de hårdtarbejdende medarbejdere.

For at undgå beskatning hos en medarbejder, må en julegaves værdi maksimalt udgøre 800 kr. Der skal desuden være tale om en ”tingsgave”, hvormed kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter, ikke er omfattet.

Desuden skal man være opmærksom på, om den pågældende medarbejder har modtaget andre gaver fra arbejdsgiveren i løbet af året. Den samlede værdi af gaver modtaget fra arbejdsgiveren i løbet af året, inklusive værdien af julegaven, må maksimalt udgøre 1.100 kr., for ikke at blive anset som et skattepligtigt personalegode.

Giver arbejdsgiveren gaver for mere end 1.100 kr. om året, beskattes medarbejderen af hele beløbet, medmindre værdien af julegaven ikke udgør mere end 800 kr. Udgør værdien af julegaven 800 kr. eller mindre, fratrækkes julegaveværdien i det beløb, som beskattes hos medarbejderen. Det kan illustreres med et par eksempler:

Eksempel 1:

Medarbejderen har i 2018 modtaget gaver for en samlet værdi på 1.500 kr., heraf udgør julegaven 800 kr. Medarbejderen skal beskattes af et personalegode på 700 kr.

Eksempel 2:

Medarbejderen har i 2018 modtaget gaver for en samlet værdi på 1.500 kr., heraf udgør julegaven 900 kr. Medarbejderen skal beskattes af et personalegode på 1.500 kr.

Eksempel 3:

Medarbejderen har i 2018 modtaget gaver for en samlet værdi på 1.100 kr., heraf udgør julegaven 800 kr. Medarbejderen beskattes ikke.

Som arbejdsgiver har man fradrag for udgiften til julegaver – uanset om gaverne er skattepligtige for medarbejderne eller ej. Arbejdsgiveren skal indberette gavebeløbet til SKAT, og hvis gavebeløbet er skattepligtigt for medarbejderen, skal gavebeløbet indberettes som en del af lønnen, hvoraf der skal betales A-skat og AM-bidrag. Arbejdsgiveren har derimod ikke momsfradrag for udgifterne til med arbejdernes julegaver.

Julegaver til kunder og forretningsforbindelser

Skal forholdet til virksomhedens kunder eller andre forretningsforbindelser også plejes op til jul, benytter mange virksomheder sig af julehilsner i form af julegaver. Gaver til kunder m.fl. behandles forskelligt skatte- og momsmæssigt afhængigt af, om gaverne kvalificeres som reklame- eller repræsentationsudgifter.

Gaver på under 100 kr., som er påført firmalogo/-navn, og som gives til et større antal kunder i reklameøjemed eller til en ubestemt kreds af potentielle kunder, kvalificeres som reklameudgifter. Reklameudgifter er fuldt fradragsberettigede for virksomheden, og virksomheden har desuden fuldt fradrag for momsen heraf.

Gaver til kunder og forretningsforbindelser, der overstiger beløbsgrænsen på 100 kr., eller gaver, der består af julegløgg, vin, chokolade, blomster eller lign., kvalificeres som repræsentationsudgifter. Repræsentationsudgifter kan alene fradrages med 25%, og virksomheden har ikke fradrag for momsen heraf.

Julefrokoster

Firmajulefrokosten er som hovedregel skattefri for de deltagende medarbejdere. Skattefriheden er dog betinget af, at julefrokosten er af et ”rimeligt omfang og varighed”. Ved vurderingen af, om julefrokostens omfang og varighed er rimelig, skal der bl.a. lægges vægt på, om arrangementet er enkeltstående, over hvor lang tid det foregår, udgiftsniveauet, antal deltagere og lokation. 

SKAT nævner som eksempel på den ”skattefrie” julefrokost en julefrokost, som afholdes hos arbejdsgiveren eller ude i byen, med julebuffet og live musik, og hvor der er mulighed for transport eller overnatning i forbindelse med arrangementet.

Som eksempel på den ”skattepligtige” julefrokost nævner SKAT en julefrokost, der omfatter en forlænget weekend til London med overnatning på et dyrt hotel, hvor medarbejderne kan tage deres partner/ægtefælle med.

Udgifterne til julefrokosten anses for personaleudgifter og er fradragsberettiget for virksomheden.

Hvis julefrokosten afholdes ude i byen og ikke i virksomhedens lokaler, har virksomheden fradrag for 25% af momsen. Eventuel moms af udgifter til transport af medarbejderne til og fra festen kan dog fradrages fuldt ud.

Afholdes julefrokosten i virksomhedens lokaler, kan momsen af udgifterne til mad og drikke ikke fradrages, og det samme gør sig gældende for momsen af udgifterne til underholdning til julefrokosten f.eks. live musik. Derimod kan moms af udgifterne til leje af borde, stole og service til julefrokosten fradrages fuldt ud.

Skrevet af: