Kom godt fra start i 2022 og få styr på GDPR

4. januar 2022

Kom godt fra start i 2022 og få styr på GDPR

Virksomheder skal kunne dokumentere, at de håndterer og opbevarer persondata i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).  I 2018 var GDPR på alles læber, men lever din virksomhed stadig op til persondataforordningen?

GDPR som en del af den daglige drift

Lovgivningsmæssigt handler GDPR i bund og grund om at passe godt på den persondata, virksomheden har modtaget fra kunder, brugere o.lign. som led i opgaveløsningen.

Et vigtigt skridt i denne forbindelse er at få indarbejdet GDPR som en del af virksomhedens drift, således vedligeholdelse af dokumentation, kvalitetssikring af databehandleraftaler mv. følger en årlig cyklus.

For at hjælpe virksomhederne godt ind i det nye år har Roesgaard udarbejdet nedenstående tjekliste, som med fordel kan anvendes som springbræt, når virksomhedens årlige GDPR-tjek skal påbegyndes:

Tjekliste

  1. Kortlæg virksomhedens data
  2. Lav en risikovurdering
  3. Indfør tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de vurderede risici
  4. Udarbejd politikker og forretningsgange for håndtering af persondata for at minimere de vurderede risici
  5. Udpeg en GDPR-ansvarlig, som står for løbende at udføre de interne kontroller i forbindelse med GDPR
  6. Registrer alle brud i loggen og vær klar over, hvornår et brud de facto kræver anmeldelse til Datatilsynet.

Roesgaards rådgivning

Hos Roesgaard kan vi hjælpe din virksomhed med at få et overblik over den persondata, I behandler, og vi kan hjælpe med at udarbejde nødvendige procedurer og politikker og dermed hjælpe jer på rette vej, så I er klar, hvis Datatilsynet kigger forbi.

Du kan læse mere om vores ydelser her: https://roesgaard.dk/ydelser/persondata-gdpr

Skrevet af:

Mette Reeberg Delfs

Mette Reeberg Delfs

Cand. jur.

20 81 19 04  ·  mrd@roesgaard.dk