Kontantforbuddet skærpes

23. juni 2021

Kontantforbuddet skærpes

Fra 1. juli 2021 nedsættes kontantforbuddet for erhvervsdrivende fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Med virkning fra 1. juli 2021 skærpes kontantforbuddet i hvidvaskloven, sådan at erhvervsdrivende kun må modtage kontantbetalinger på op til 19.999 kr. mod tidligere 49.999 kr.

Skærpelsen af beløbsgrænsen er begrundet i den høje risiko for hvidvask ved kontantbetalinger. Erhvervsministeriet har således vurderet, at en lavere beløbsgrænse i hvidvaskloven vil medføre en styrket indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Efter Erhvervsministeriets opfattelse betyder den teknologiske og digitale udvikling desuden, at en nedsættelse af beløbsgrænsen kun har beskeden betydning for borgere og erhvervsdrivende.

Selvom erhvervsdrivende fremadrettet afskæres fra at modtage kontantbetalinger på mere end 19.999 kr. pr. handel, er kontante midler fortsat et gangbart betalingsmiddel. Du kan således roligt betale kontant i forbindelse med almindelige indkøb.

Skærpelsen forventes primært at ramme bil- og elektronikbranchen. Særligt i bilbranchen er der tidligere set eksempler på overtrædelse af kontantforbuddet, hvor samme kunde har købt flere biler til en samlet pris på over 49.999 kr. Beløbsgrænsen gælder således også for flere betalinger, der er indbyrdes forbundne.

Overtrædelse af kontantforbuddet straffes med bøde svarende til 25 % af den del af betalingen, som overstiger beløbsgrænsen på 20.000 kr., dog mindst 10.000 kr.

Skrevet af:

Kirsten Helene Balle

Kirsten Helene Balle

Jurist

60 22 66 33  ·  khb@roesgaard.dk